2 oktober: Lägesrapport om covid-19

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

622 fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Det är fler än samma period förra veckan då 477 fall konstaterades. Totalt vårdas 30 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är fler än i den senaste rapporten. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

De konstaterade fallen av covid-19 fortsätter att öka. Enligt smittskyddsläkaren visar det på en ökad smittspridning i samhället. Smittskydd Stockholms analyser visar att smittan finns i alla åldersgrupper och delar av länet, vilket innebär att den inte är koncentrerad till någon särskild grupp eller plats. Antalet vårdade för covid-19 är fler än i den senaste rapporten men fortfarande i nivå med de senaste veckorna.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

622 nya fall av covid-19 har konstaterats genom provtagning under perioden 29 september till 1 oktober. Det är fler personer än motsvarande period förra veckan då 477 fall konstaterades. Av dessa är 9 provtagna på ett Säbo.

Sedan pandemins början har 25 668 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 39 konstaterades totalt 923* personer vara smittade av covid-19. Det är en ökning jämfört med vecka 38 då 537 fall konstaterades.

Särskilda boenden (Säbo)

Den 29 september var det 7 Säbo som hade ett eller flera fall av covid-19.  Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen. Ny uppgift om antalet säbo med fall av covid-19 kommer på tisdag.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 30 patienter på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är sex fler än i den senaste rapporten.

Av dessa vårdas:

6 i intensivvård (+1)
17 på akutsjukhus (+4)
7 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+1)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 2 oktober har 6132 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 8 fler än vid lägesrapporten 29 september.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

Två personer har rapporterats avlidna med covid-19 sedan den senaste rapporten.

Sedan pandemins början har 2 405 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är två fler än vid senaste rapporten. Av dessa är det 1018 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är en ytterligare person än vid senaste rapporten den 29 september. 

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 39 rapporterades inga avlidna med covid-19.

Provtagning

Under vecka 39 har det analyserats 23 656 tester för pågående covid-19. Av dessa var 4,1 procent, eller 963* provsvar positiva. Det är en ökning jämfört med förra veckan.

Under vecka 39 genomfördes 9 648 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 14,3 procent visade på ett positivt provsvar.

Tillgången på bokningsbara tider är god.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från lunchtid samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

*Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan. 
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats.
  • Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård