Nya sätt att arbeta när vården ska komma ikapp

Arbetet pågår i högt tempo i alla delar av vården för att boka in och behandla de patienter som fått sin vård framskjuten och som inte kan vänta längre. En förutsättning är att smittan hålls under kontroll och på en fortsatt låg nivå.

- I våras ställdes hela länet inför en helt unik uppgift men vi kunde hantera den tack vare en stor kraftansträngning med skickliga medarbetare och nya arbetssätt. Nu tar vi med oss det som fungerat bäst för att ta hand om vårdbehoven under hösten, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Under våren byggdes en enorm kapacitet upp på kort tid för att kunna ge vård till både covid-sjuka och andra akut sjuka. Mycket vård flyttades till patienternas hem och den digitala vården växte kraftigt. Den planerade vården pausades både för att frigöra skyddsutrustning och personal men också för att inte utsätta patienter för smittrisk.

Så arbetar vården med att komma ikapp

Redan nu har den planerade vården startat igen och antalet besök och operationer ökar snabbt och många vårdgivare har både kvälls- och helgverksamhet och använder digitala kontaktvägar när det går. Eftersom behovet av covid-vård är mindre kan medarbetarna lägga mer tid på andra patienter. Vårdgivarna har också haft mer tid att smittanpassa sina verksamheter och så att det går enklare att arbeta trots att smittan fortfarande finns i samhället. Tillgången på skyddsutrustning är god.

- Våra vårdgivare har byggt upp en stor kunskap om sjukdomen på den här tiden och hur de ska samarbeta så vårt system är betydligt mer robust nu. Men det är en stor uppgift att ta hand om vården som skjutits fram och de nya vårdbehoven så det kommer inte bli lätt och allt hänger på att vi håller smittan nere, säger Björn Eriksson.

Prioriteringar kommer krävas

Trots de extra insatserna kommer vårdgivarna behöva prioritera så att patienter som riskerar att försämras eller inte kommit på kontroller och årsbesök får vård först. Att bedriva vård på ett smittanpassat sätt kan göra att färre patienter kan tas omhand, till exempel behöver drop-in mottagningar bytas ut mot bokade besök i många fall.

- Vi vet att vi upptäckt färre fall av cancer än vi brukar och att färre sökt vård för hjärtinfarkt och stroke. Därför är vår screening och årskontroller så viktiga för att hitta och behandla sjukdomar tidigt. Vi vet också att även planerad vård kan bli brådskande med tiden. Våra vårdgivare arbetar hårt med sina väntelistor nu så att de med störst behov går först, säger Björn Eriksson.

Exempel på patienter som behöver prioriteras

 • Personer med kroniska sjukdomar som inte kommit på årskontroller, till exempel inom diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.
 • Cancerpatienter och screening för att upptäcka cancer, till exempel mammografi och gynekologisk cellprovtagning.
 • Personer som avstått från att söka vård på grund av rekommendationer om färre kontakter eller rädsla att smittas.
 • Patienter som fått sina planerade operationer framskjutna och som nu inte kan vänta längre.
 • Patienter blivit sjuka av isolering och oro.

Exempel på arbetssätt

 • Digitala besök på vårdcentraler
 • Fler distanskontakter i specialisvården
 • Geriatrisk vård i hemmet
 • Effektivt samarbete med kommuner så att patienter inte vårdas kvar i onödan
 • Mer dagvårdsoperationer
 • Fler kvälls- och helgmottagningar
 • Återstartad screening men med bokade tider för att undvika trängsel i väntrum
 • Fler digitala besök i psykiatrin och uppsökande verksamhet.

Detta kan du som patient göra

 • Sök vård om du är sjuk. Bit inte ihop.
 • Gå på de besök och kontroller som du blir kallad till. Boka också tid till vård om din hälsa förändrats och du har symtom som skulle kunna vara tecken på sjukdom.
 • Avboka bara om du måste, avboka i så fall i god tid. Då kan någon annan få din tid.
 • Ring 1177 om du är sjuk
 • Hjälp till att hålla smittan nere: tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård