3 september: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Dagens rapport innefattar 31 augusti till och med 2 september. Dagens rapport visar en ökning med 14 personer smittade av covid -19. Det betyder att totalt 23 046 personer är eller har varit konstaterat smittade i Stockholm. 2 398 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet, vilket är en ökning med 4 personer jämfört med rapporten den 31 augusti. Antalet svårt sjuka i behov av vård vid sjukhus har gått från 1 100 personer i april till 28 personer idag, vilket är tio färre än vid senaste lägesrapporten 31 augusti. Nästa rapport kommer på måndag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att totalt 23 046 personer är konstaterat smittade i Stockholms län, vilket innebär en ökning med 14 personer.

Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det två som har någon boende med positiv diagnos av covid-19. Under pandemin har 244 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19.

Av de 23 046 positivt provtagna är 2 491 personer provtagna på SÄBO. Det är ingen ytterligare person jämfört med den senaste lägesrapporten den 31 augusti.

Antal vårdade

Fem patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus, det är 1 färre än vid förra rapporten. Därutöver vårdas 23 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller inom geriatrisk vård. Totalt vårdas 28 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård. Vilket är tio färre än vid senaste lägesrapporten den 27 augusti.

Fram till 2 september har 6025 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är sex fler än vid lägesrapporten 31 augusti.

Antal tagna prover

Testning av misstänkt covid-19-smitta samt av förekomst av antikroppar genomförs av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare.

Från den 15 juni till den 2 september har det genomförts 160 966 tester av misstänkt smitta i Region Stockholm. Av dessa var 6,0 procent positiva.

Under perioden 15 juni till och med 2 september rapporteras 445 069 genomförda antikroppstester varav 15,7 % procent var positiva. Dessutom är det nu 14 742 som har en bokad tid för provtagning och det finns 118 878 lediga tider att boka på 91 olika platser.

Antal avlidna

Totalt 2 398 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, vilket är fyra fler än vid senaste rapporten den 31 augusti.

Av 2 398 personer som har avlidit i länet av covid-19 är det 1 016 personer som är provtagna på ett SÄBO, vilket är en mer än vid senaste rapporten den 31 augusti. 

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på måndagar och torsdagar. Den 10 augusti ändrade Folkhälsomyndigheten sin rapportering och rapporterar sedan dess fall från föregående dag. Det vill säga att data inte kommer vara fram till 11:30 samma dag utan endast rapporteras som fullständiga dygn, vilket även gäller regionens rapportering.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna, antal avlidna, antal provtagna samt särredovisning av SÄBO. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge.

Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten är vid midnatt. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 3 september

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Det finns lediga vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras ett stabilt men ansträngt läge på akutsjukhusen och i övriga vården, även om det kan variera mellan olika verksamheter.

Test vid misstänkt covid-19

Det finns olika möjligheter att testa sig för att se om man är smittad av covid-19, med så kallade PCR-tester. Testningen går att göra på bland annat drive in enheterna där man kan boka en vecka framåt i tiden.

Regionen erbjuder också självtest som skickas med taxi till de som misstänks vara smittade. Där finns kapacitet för att skicka 2 500 per dag. För mer info om hur du gör om du misstänker att du är sjuk hittar du på 1177.se (öppnas i nytt fönster).

Smittspårning

Sedan den 16 juli får de invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Smittspårning går nu enligt plan och smittspårningssupporten ringer till alla som har ett positivt svar. Läs mer om smittspårning i nyhetstexten Så ska fler smittkedjor brytas på sll.se.

Råd till alla invånare för att inte öka smittan

Antalet personer som testats och konstaterats smittade med covid-19 har fortsatt att minska och befinner sig på en platå med små variationer. För att inte bryta den utvecklingen är det viktigt att alla fortsätter att följa råden för att minska smittspridning:

  • Håll avstånd till andra människor – helst två meter.  Det gäller såväl inomhus som utomhus. På badplatser, uteserveringar, i väntrum, träningslokaler och andra offentliga platser.
  • Undvik att åka kollektivt om du kan. Om du måste göra det, se till att hålla avstånd till andra resenärer.
  • Det är viktigt att fortsätta tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Vid minsta känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom – åk hem direkt. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier. Gå in på 1177.se/stockholm (öppnas i nytt fönster) och beställ ett test för att se om du har en pågående covid-19-infektion. Invänta testresultatet och var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård