29 september: Lägesrapport om covid-19

452 fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Det är fler än samma period förra veckan då 378 fall konstaterades. Totalt vårdas 24 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är färre än den senaste rapporten. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

De konstaterade fallen av covid-19 fortsätter att öka. Smittskyddsläkaren beskriver det som ett trendbrott och att det kan vara början på en större uppgång, alternativt att antalet fall lägger sig på en högre nivå. Antalet vårdade för covid-19 är färre än enligt den senaste rapporten och i nivå med de senaste veckorna.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

452 nya fall av covid-19 har konstaterats genom provtagning under perioden 25 till 28 september. Det är fler personer än motsvarande period förra veckan då 378 fall konstaterades. Av dessa är 3 provtagna på ett Säbo.

Samlad veckostatistik

Under hela vecka 39 konstaterades totalt 923* personer vara smittade av covid-19. Det är en ökning jämfört med vecka 38 då 537 fall konstaterades.

Sedan pandemins början har 25 046 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Särskilda boenden (Säbo)

Den 29 september var det 7 Säbo som hade ett eller flera fall av covid-19.  Totalt finns 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden i regionen.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 24 patienter på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är sex färre än i den senaste rapporten.

Av dessa vårdas:

5 i intensivvård (-1)
13 på akutsjukhus (-5)
6 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+-0)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 21 september har 6124 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 14 fler än vid lägesrapporten 25 september.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

Inga personer har rapporterats avlidna med covid-19 sedan den senaste rapporten.

Samlad veckostatistik

Under hela vecka 39 rapporterades inga avlidna med covid-19.

Sedan pandemins början har 2 403 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är samma antal som vid senaste rapporten. Av dessa är det 1017 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det är samma som vid senaste rapporten den 25 september. 

Provtagning

Under vecka 39 har det analyserats 23 656 tester för pågående covid-19. Av dessa var 4,1 procent, eller 963* provsvar positiva. Det är en ökning jämfört med förra veckan.

Under vecka 39 genomfördes 9 648 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 14,3 procent visade på ett positivt provsvar.

Tillgången på bokningsbara tider är god.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från lunchtid samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna kan det finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

*Uppgifterna om antal fall av covid-19 och antal positiva provsvar är inte identiska. Det beror bland annat på att personer boende på Gotland ingår i uppgifterna om provtagna men också på att samma person i vissa fall kan ha tagit flera prover. Detta påverkar inte trenden.

Aktuella råd

  • Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan. 
  • Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats.
  • Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård