14 september: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Dagens rapport innefattar 10 september till och med 13 september och visar en ökning med 120 personer smittade av covid -19. Det betyder att totalt 23 414 personer är eller har varit konstaterat smittade i Stockholm. 2 400 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet, vilket är 2 fler än vid rapporten den 10 september. Antalet svårt sjuka i behov av vård vid sjukhus har gått från 1 100 personer i april till 28 personer idag, vilket är 8 fler än vid senaste lägesrapporten 10 september. Till dagens siffror kommer det att tillkomma efterregistreringar. För att följa Folkhälsomyndighetens nya rutiner förändrar vi vår rapportering till tisdagar och fredagar. Nästa rapport publiceras på fredag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att totalt 23 414 personer är konstaterat smittade i Stockholms län, vilket innebär en ökning med 120 personer.

Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det 3 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19. Under pandemin har 244 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19.

Av de 23 414 positivt provtagna är 2 491 personer provtagna på SÄBO. Det är ingen ytterligare person jämfört med den senaste lägesrapporten den 10 september.

Antal vårdade

2 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus, det är en färre än vid förra rapporten. Därutöver vårdas 26 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller inom geriatrisk vård. Totalt vårdas 28 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård. Vilket är 8 fler än vid senaste lägesrapporten den 10 september.

Fram till 14 september har 6 060 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 8 fler än vid lägesrapporten 10 september.

Antal tagna prover

Testning av misstänkt covid-19-smitta samt av förekomst av antikroppar genomförs av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare. Just nu är intresset för att ta test för pågående covid-19 mycket stort. Tiderna för provtagning har och fortsätter utökas med fler nya tider men just nu är det väntetider både för att boka drive-in provtagning och hemtest. Region Stockholm påminde i helgen om att bara beställa provtagning vid symtom, att avboka sitt test om man tillfrisknat och att barn under sex år inte behöver provtas om inte läkare eller sjuksköterska rekommenderar det. Tillgången på bokningsbara tider för antikroppstest är god. 

Från den 15 juni till den 13 september har det genomförts 219 927 tester av misstänkt smitta i Region Stockholm. Under vecka 37 har det hittills analyserats 23 187 tester. Av dessa var 1,3 procent positiva.

Under perioden 15 juni till och med 13 september rapporteras 710 319 genomförda antikroppstester varav 14,9 % procent var positiva. Dessutom är det 11 529 bokade tider och 119 979 bokningsbara lediga tider för antikroppstester de kommande 4 veckorna.

Antal avlidna

Totalt 2 400 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, vilket är 2 fler än vid senaste rapporten den 7 september.

Av 2 400 personer som har avlidit i länet av covid-19 är det 1 017 personer som är provtagna på ett SÄBO, vilket är 1 fler än vid senaste rapporten den 7 september. 

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på tisdagar och fredagar. Den 10 augusti ändrade Folkhälsomyndigheten sin rapportering och rapporterar sedan dess fall från föregående dag. Det vill säga att data inte kommer vara fram till 11:30 samma dag utan endast rapporteras som fullständiga dygn, vilket även gäller regionens rapportering.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna, antal avlidna, antal provtagna samt särredovisning av SÄBO. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge.

Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten är vid midnatt. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 14 september

Smittspårning

Sedan den 16 juli får de invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Smittspårning går nu enligt plan och smittspårningssupporten ringer till alla som har ett positivt svar. Läs mer om smittspårning i nyhetstexten Så ska fler smittkedjor brytas på sll.se.

Provtagning

Just nu är intresset för att ta test för pågående covid-19 mycket stort. Tiderna för provtagning har och fortsätter utökas med fler nya tider men just nu är det väntetider både för att boka drive-in provtagning och hemtest. Region Stockholm påminner om att bara beställa provtagning vid symtom, att avboka sitt test om man tillfrisknat och att barn under sex år inte behöver provtas om inte läkare eller sjuksköterska rekommenderar det. Läs mer på 1177.se.

Råd till alla invånare för att inte öka smittan

Antalet personer som testats och konstaterats smittade med covid-19 har fortsatt att minska och befinner sig på en platå med små variationer. För att inte bryta den utvecklingen är det viktigt att alla fortsätter att följa råden för att minska smittspridning:

  • Håll avstånd till andra människor – helst två meter.  Det gäller såväl inomhus som utomhus. På uteserveringar, i väntrum, träningslokaler och andra offentliga platser.
  • Undvik att åka kollektivt om du kan. Om du måste göra det, se till att hålla avstånd till andra resenärer.
  • Det är viktigt att fortsätta tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Vid minsta känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom – åk hem direkt. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier. Gå in på 1177.se/stockholm (öppnas i nytt fönster) och beställ ett test för att se om du har en pågående covid-19-infektion. Invänta testresultatet och var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  • Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård