Det finns vård för den som mår dåligt även under pandemin

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den psykiatriska vården i Region Stockholm har i stort varit öppen som vanligt även under pandemin.

- Våren och sommaren har varit annorlunda för de flesta. Det kan vara mycket tufft att vara isolerad eller att bära på stark oro för sin egen eller andras hälsa. Det är viktigt att alla som mår dåligt förstår att det finns hjälp att få. Det finns ett stort utbud både av fysiska och digitala besök inom psykiatrin. Kontakta alltid 1177 Vårdguiden för att få vägledning till rätt vård. Är tillståndet akut, ring 112, säger Patrik Söderberg, chefläkare i Region Stockholm.

En stor del av den planerade vården har skjutits upp då vårdens resurser har behövts för att ta hand om svårt sjuka patienter med covid-19. Det gäller dock inte den psykiatriska vården som i stort pågått i samma utsträckning som före covid-19-pandemin.

För den som föredrar digitala kontakter finns en rad möjligheter att få hjälp inom psykiatrin.
I augusti startade ett digitalt självhjälpsprogram för den som känner oro i samband med coronapandemin. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT, och kostar inget för användaren.

Det finns även KBT-behandlingar för en rad olika tillstånd, som depression, magproblem, hälsoångest med flera. Här finns mer information om KBT i regionen.

Dessutom erbjuder flera vårdcentraler digitala besök även för psykiska besvär.

I Stockholm utgör länets omkring 240 vårdcentraler första linjen vid psykisk ohälsa. Det är ofta där den första kontakten tas. De har i uppgift att erbjuda både kroppslig och psykologisk bedömning samt behandling. Där finns kurator och psykologer.

För unga finns barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som erbjuder stöd, utredning och behandling för den som är under 18 år. Det finns 20 BUP-mottagningar i Stockholm till vilka både unga och föräldrar kan vända sig.  Här finns en lista med samtliga BUP-mottagningar.

Det finns 24 psykiatriska öppenvårdsmottagningar runtom i Stockholms län. Några av dem vänder sig särskilt till unga vuxna mellan 18 och 25 år.  Mottagningarna tar emot patienter antingen via remiss från en läkare vid en vårdcentral eller genom en egenanmälan. Då ringer eller skriver personen och berättar om sin situation och varför hen söker vård direkt till mottagningen. En egenanmälan leder till att personen antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller hänvisas till annan vårdgivare. Här finns en lista till regionens psykiatriska öppenvårdsmottagningar.

För den som är i akut behov av vård finns elva mottagningar med psykiatriska jourteam som kan ge råd, stöd och bedömning vid akuta problem. De nås via telefon. Här finns en lista över mottagningarna med psykiatriska jourteam.

För riktigt allvarliga och akuta psykiska tillstånd är den psykiatriska akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus öppen dygnet runt och året om. Den som har självmordstankar ska antingen kontakta den psykiatriska akutmottagningen, ringa 112 eller om det finns en vårdkontakt inom psykiatrin, kontakta denne.

Det finns också flera vårdgivare som är inriktade på speciella behandlingar. Det finns ätstörningsvård, psykiatrisk vård på finska, olika former av beroendevård, vård för hemlösa och det finns dövspsykiatri.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård