17 augusti: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport innefattar 13 augusti till och med 16 augusti och visar att 241 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 24 176 personer är eller har varit konstaterat smittade i Stockholm. 2 392 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet, vilket är 5 fler än i rapporten den 13 augusti. Antalet svårt sjuka i behov av vård vid sjukhus har gått från 1 100 personer i april till 58 personer idag, vilket är 12 fler än vid senaste lägesrapporten 13 augusti. Nästa rapport kommer på torsdag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 241 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 sedan senaste lägesrapporten den 13 augusti, vilket betyder att totalt 24 176 personer är konstaterat smittade i Stockholms län.

Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det idag 10 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19. Under pandemin har 243 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19.

Av de 23 935 positivt provtagna är 2 489 personer provtagna på SÄBO. Det är ytterligare 1 person sedan senaste lägesrapporten den 13 augusti.

Antal vårdade

14 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus, det är 1 mer än förra rapporten. Därutöver vårdas 44 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller inom geriatrisk vård. Totalt vårdas 58 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård. Vilket är 12 fler än vid senaste lägesrapporten den 13 augusti.

Fram till 17 augusti har 5 979 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 10 fler rapporterat utskrivna sedan den 13 augusti.

Antal tagna prover

Testning av misstänkt covid-19-smitta samt av förekomst av antikroppar genomförs av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare och möjligheterna att testa sig är stora.

Från den 15 juni till den 16 augusti rapporteras 129 861 genomförda tester av misstänkt smitta i Region Stockholm. Under vecka 33 genomfördes 11 794 tester, av dessa var 4,1 procent positiva.

Under samma period rapporteras 383 771 genomförda antikroppstester varav 16,2 % procent var positiva. Dessutom är det nu 30 729 som har en bokad tid för provtagning och det finns 144 376 lediga tider att boka på 92 olika platser.

Antal avlidna

Totalt 2 392 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, vilket är 5 fler än vid senaste rapporten den 13 augusti.

Av 2 392 personer som har avlidit i länet av covid-19 är det 1 015 personer som är provtagna på ett SÄBO, vilket är samma antal som vid senaste rapporten den 13 augusti. 

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på måndagar och torsdagar. Den 10 augusti ändrade Folkhälsomyndigheten sin rapportering och rapporterar sedan dess fall från föregående dag. Det vill säga att data inte kommer vara fram till 11:30 samma dag utan endast rapporteras som fullständiga dygn, vilket även gäller regionens rapportering.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna, antal avlidna, antal provtagna samt särredovisning av SÄBO. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge.

Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten är vid midnatt. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 17 augusti

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Det finns lediga vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras ett stabilt men ansträngt läge på akutsjukhusen och i övriga vården, även om det kan variera mellan olika verksamheter.

Gott om tider för test vid misstänkt covid-19

Det finns fortfarande goda möjligheter att testa sig för att se om man är smittad av covid-19, med så kallade PCR-tester. Det går att göra på flera sätt, bland annat på drive in enheterna där man kan boka en vecka framåt i tiden. Måndagen 17 augusti var det 813 bokade tider och 3 426 lediga tider. Det finns tider på alla enheter imorgon utom på Karolinska i Solna.

Regionen erbjuder också självtest som skickas med taxi till de som misstänks vara smittade. Där finns kapacitet för att skicka 2000 per dag. Det levereras cirka 700 prover om dagen så kapaciteten är god. För mer info om hur du gör om du misstänker att du är sjuk hittar du på 1177.se(öppnas i nytt fönster).

Smittspårning

Sedan den 16 juli får de invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Smittspårning går nu enligt plan och smittspårningssupporten ringer till alla som har ett positivt svar. Läs mer om smittspårning i nyhetstexten Så ska fler smittkedjor brytas på sll.se.

Sommarråd för alla invånare

Antalet personer som testats och konstaterats smittade med covid-19 minskar. För att inte bryta den utvecklingen är det viktigt att alla fortsätter att följa råden för att minska smittspridning:

  1. Håll avstånd till andra människor – helst två meter.  Det gäller såväl inomhus som utomhus. På badplatser, uteserveringar, i väntrum, träningslokaler och andra offentliga platser.
  2. Undvik att åka kollektivt om du kan. Om du måste göra det, se till att hålla avstånd till andra resenärer.
  3. Det är viktigt att fortsätta tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  4. Vid minsta känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom – åk hem direkt. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier. Gå in på 1177.se/stockholm (öppnas i nytt fönster) och beställ ett test för att se om du har en pågående covid-19-infektion. Invänta testresultatet och var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.
  5. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård