20 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport som innefattar 16 juli till och med klockan 11.30 den 20 juli visar att 293 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 22 760 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 377 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Antalet svårt sjuka i behov av vård vid sjukhus minskar stadigt. Från 1 100 personer i april till 72 personer idag. Nästa rapport kommer på torsdag.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 293 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 sedan senaste lägesrapporten den 16 juli, vilket betyder att totalt 22 760 personer är konstaterat smittade i Stockholms län.

Av länets totalt 313 särskilda boenden (SÄBO) och 70 korttidsboenden är det idag 15 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19. Under pandemin har 241 boenden haft någon boende med diagnos av covid-19.

Av de 22 760 positivt provtagna är 2 471 personer provtagna på SÄBO. Det är en ökning med en mer smittad person sedan senaste lägesrapporten den 16 juli.

Antal vårdade

11 patienter med covid-19 vårdas just nu i intensivvård vid akutsjukhus. Därutöver vårdas 61 patienter med covid-19 på akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus. Totalt vårdas 72 patienter med covid-19 i olika former av sjukhusvård.

Hittills har 5 815 patienter skrivits ut efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Patienterna har skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet. De har också skrivits ut till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 30 fler rapporterat utskrivna sedan den 16 juli.

Antal tagna prover

Testning av misstänkt covid-19 smitta samt av förekomst av antikroppar genomförs av allt fler invånare. Testerna är kostnadsfria för länets invånare och ökar stadigt för varje vecka.

Från och med vecka 25 till vecka 29 har 79 156 testats för misstänkt smitta i Region Stockholm (PCR-tester). Under samma period sjönk andelen smittade från 13,9 procent (vecka 25) till 3,3 procent av de som testats (vecka 29).

Från och med vecka 25 till vecka 29 har det även genomförts 166 431 antikroppstester varav 17,7 procent var positiva. Dessutom är det nu 63 983 som har en bokad tid för provtagning och det finns 75 639 lediga tider att boka.

Antal avlidna

Totalt 2 377 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Det innebär att fem ytterligare personer har rapporterats avlidna sedan den 16 juli.

Av 2 377 personer som har avlidit i länet av covid-19 är det 1 012 personer som är provtagna på ett SÄBO. Det betyder att det inte är någon ytterligare personer provtagen på SÄBO som har rapporterats avliden sedan torsdagens rapport.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan – på måndagar och torsdagar.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, utskrivna, antal avlidna, antal provtagna samt särredovisning av SÄBO. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge.

Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen, särskilt i samband med helger.

Region Stockholm redovisar siffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna av antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 20 juli

Kapacitet på akutsjukhus och i geriatrik

Det finns lediga vårdplatser, intensivvårdsplatser och geriatriska platser i regionen. Generellt rapporteras ett stabilt läge på akutsjukhusen och i övriga vården samtidigt som det är högt tryck inom vissa verksamheter.

Smittspårning

Sedan den 16 juli ska de invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, få mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Dessutom ska det bli lättare för Region Stockholm att påminna de som inte medverkat till smittspårning ännu. Läs mer i nyhetstexten Så ska fler smittkedjor brytas på sll.se.

Sommarråd för alla invånare

Antalet personer smittade med covid-19 minskar och allt färre behandlas på sjukhus. För att inte bryta den utvecklingen är det viktigt att alla fortsätter att följa råden för att minska smittspridning:

1.      Håll avstånd till andra människor – helst två meter.  Det gäller såväl inomhus som utomhus. På badplatser, uteserveringar, i väntrum, träningslokaler och andra offentliga platser.

2.      Undvik att åka kollektivt om du kan. Om du måste göra det, se till att hålla avstånd till andra resenärer.

3.      Det är viktigt att fortsätta tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats. Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

4.      Vid minsta känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom – åk hem direkt. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier. Gå in på 1177.se/stockholm och beställ ett test för att se om du har en pågående covid-19-infektion. Invänta testresultatet och var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.

5.      Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård