Stärkt krisstöd för medarbetare i regionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Dygnet runt, årets alla dagar, erbjuder Region Stockholm krisstödsinsatser till medarbetare som arbetar med och kring covid-19. Krisjouren är för akut krisstöd och bemannad med erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter med hög kompetens inom krishantering.

Hälso- och sjukvården i regionen befinner sig i en extraordinär situation och många medarbetare arbetar hårt för att möta vårdbehovet kring covid-19. För att stötta erbjuder regionen medarbetarna akut krisstöd dygnet runt och/eller stödsamtal för oro, belastning och stress med anledning av coronaviruset.

  – Vi befinner oss mitt i en extraordinär händelse och våra medarbetare arbetar långa arbetspass med svårt sjuka patienter. Vi har medarbetare som funderar på hur de ska orka i längden samtidigt som de är engagerade och inriktade på att hjälpa, lindra och bota. Våra medarbetare och chefer behöver samtalsstöd för att akut bearbeta upplevelser men även för att orka över tid, säger Charlotte Therup Svedenlöf, chef Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi, Region Stockholm.

Kris- och samtalsstödet bekostas av Region Stockholm och belastar inte enskilda arbetsgivare ekonomiskt. Samtalsstöd beviljas inte av närmaste chef utan medarbetare kan direkt kontakta dygnet-runt jouren för akut stöd eller företagshälsovården för samtalsstöd. 

  – Vi kommer att erbjuda kris- och samtalsstöd för våra medarbetare så länge det behövs. Det finns medarbetare som inte upplever ett behov just nu men reaktioner kan komma senare och då ska även de erbjudas professionellt stöd.

För oro, stress, belastning och funderingar av mindre akut karaktär erbjuds medarbetarna stödsamtal hos regionens företagshälsovård. 

Så här fungerar regionens krisstöd för medarbetare - akut stöd

 1. Om du behöver ett akut stöd individuellt eller i grupp ska du vända dig till Falck Healthcare AB som är regionens upphandlade krisstöd. Telefon 0200-24 7 365.
 2. Krisstödet är tillgängligt dygnet runt, alla dagar under året, inklusive röda dagar.
 3. När du ringer får du tala med en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som har hög kompetens inom kris och krishantering.
   

Så här fungerar regionens stödsamtal för medarbetare

Boka ett stödsamtal om du behöver prata om oro och belastning med anledning av coronaviruset.

 1. Ta kontakt med Feelgood företagshälsovård på telefon 08-522 476 30,
  måndag till fredag, kl 8.00–17.00.
 2. Uppge att du vill boka ett ”Stödsamtal vid särskild händelse-covid-19”.
 3. Vill du ha stödsamtalet via telefon eller video? Fundera på vad som känns bäst för dig.
 4. Du kommer att bli kontaktad på överenskommen tid. Du får prata med en professionell samtalskontakt som är legitimerad psykolog som har tystnadsplikt.
   

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård