Efterrapportering av 1385 ytterligare konstaterat smittade med covid-19

Flera laboratorier bistår nu Region Stockholm med analyskapacitet för covid-19. Ett av dessa laboratorier som både använts för en större vetenskaplig studie samt för personalprovtagning, har först nu rapporterat in positiva prover till Smittskydd Stockholm. Analyssvaret har tidigare rapporterats till vårdgivare eller till den provtagne. Detta gör att antalet konstaterat smittade patienter inom Region Stockholm idag ökar med 1544 ytterligare.

Eftersom covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom ska rapporteringen av konstaterat smittade personer anmälas till Smittskydd Stockholm. I det här fallet har Nationellt Pandemiskt Centrum/SciLife Lab informerat patienterna eller vårdgivaren men inte lämnat in sammanställning över konstaterade fall löpande till Smittskydd Stockholm.

– Jag är tacksam för att vi får in dessa uppgifter och nu arbetar vi på att fördela proverna efter provsvarsdatum så att vår samlade statistik blir korrekt vilket är viktigt inför utvärderingar av covid-19 epidemin. Däremot är det allvarligt att inrapporteringen av positiva fall inte skett löpande, säger smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.
 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård