Älvsjö sjukhus avvecklas

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna Starbrink har idag i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att Älvsjö sjukhus ska avvecklas med start idag 4 juni 2020.

Sjukvårdskapaciteten för akut och nödvändig sjukvård har genom en rad åtgärder ökats kraftigt inom Region Stockholm under de senaste månaderna. Till exempel kunde intensivvården nästan fyrdubblas. När sjukvården var som mest belastad var det över 1 100 patienter med covid-19 som behövde sjukhusvård. Den 3 juni var motsvarande antal 634 patienter.

– Den ökade sjukvårdskapaciteten för akut och nödvändig sjukvård sammantaget med ett långsamt minskande sjukvårdsbehov gör att vi kommit till slutsatsen att vi nu kan under ordnade former avveckla Älvsjö sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Avvecklingen påbörjas omgående för att ta hand om material och utrustning. Erfarenheterna från Älvsjö sjukhus kommer att sammanställas för att kunna dokumentera och dra lärdomar från Älvsjö sjukhus.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård