Älvsjö sjukhus öppnar vid behov

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Älvsjö sjukhus är nu helt klart för att kunna ta emot de första patienterna vilket gör att det snabbt kan tas i bruk så snart behov uppstår. Öppningen av Älvsjö sjukhus för de första patienterna sker så snart behovet uppstår, men eftersom det för närvarande finns gott om vårdplatser vid Region Stockholms ordinarie akutsjukhus är det ännu inte aktuellt.

- Både under söndagskvällen och måndag morgon kan vi konstatera att vi har gott om vårdplatser för både intensivvård och slutenvård. Vi arbetar hårt för att fortsätta öka kapaciteten ytterligare vid våra akutsjukhus. Det känns tryggt att Älvsjö sjukhus är klart och har stor vårdkapacitet ifall sjukvårdsbehovet ökar snabbt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

På måndagen fanns över 50 lediga intensivvårdsplatser och flera hundra vanliga slutenvårdsplatser lediga vid Region Stockholms akutsjukhus.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård