30 april: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 198 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 8 033 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1 406 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Dagens rapport blir den sista före måndag då det är uppehåll i rapporteringen under helgen.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 198 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 8 033 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 1 406 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit, det är 87 ytterligare dödsfall sedan rapporten igår.

195 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 756 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Utav de 8 033 positivt provtagna är 1 711 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO. Av totalt 313 SÄBO och 70 korttidsboenden i länet är det 207 som har någon boende med positiv diagnos av covid-19.

Av 1 406 personer som har avlidit i Region Stockholm av covid-19 så är det 630 personer som är provtagna på ett SÄBO.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagens rapport blir den sista före måndag då det är uppehåll i rapporteringen under helgen.

Region Stockholm rapporterar antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna som påverkar rapporteringen.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus och intensivvårdade har brytpunkt strax efter klockan 14.

Aktuellt 30 april

Tips inför Valborgsfirandet

Det är viktigt att hålla avståndet i Valborg. Region Stockholm avråder bestämt alla stockholmare från att träffa andra än de som de bor med under valborgshelgen, istället är rådet att umgås digitalt.

Det finns fyra starka skäl att till att rekommendationerna måste följas extra noga under valborgshelgen:

  • Risk för ökad smittspridning: Valborg är en helg då många från olika delar av regionen samlas och det riskerar att sprida smittan vidare.
  • Risk för högre tryck på vården: Valborg är en helg då festande och alkohol leder till fler skador. Just nu är trycket extremt högt på vården och allt som kan förhindra att personer skadar sig och behöver vård är viktigt.
  • Risk för spridning i landet: Många har som tradition att resa till andra städer eller lantställen under Valborgshelgen något som kan leda till spridning till orter som inte varit drabbade.
  • Extra hög risk att smittas: Eftersom allt fler smittas i regionen är sannolikheten att träffa på någon som är smittad högre än någonsin tidigare under pandemin.

Tre råd under Valborgshelgen för att stoppa viruset

1. Träffa bara de du bor med
2. Håll två meters avstånd till andra både inomhus och utomhus
3. Avstå från resor till andra regioner i Sverige och stanna där du bor.

Kapacitet på akutsjukhusen

Just nu finns det fortfarande lediga intensivvårdsplatser och slutenvårdsplatser inom Region Stockholm. Antalet patienter som har covid-19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen är på en fortsatt hög nivå. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk om behov uppstår. 

Antal smittade och avlidna med covid-19 per kommun och stadsdel

Nu är Smittskydd Stockholms statistik klar för veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde. Med hänsyn till patientsekretessen redovisas inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun eller stadsdelsområde. Dessa markeras endast med färre än tio.

Redovisningen är framtagen för inrapporterat antal avlidna fram till midnatt mellan 26 och 27 april och redovisar också antalet avlidna och smittade i förhållande till invånarantalet.

Antal smittade och avlidna med covid-19 per kommun och stadsdel 

Råd till alla länets invånare

1. Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor - helst två meter. Det gäller både inomhus och utomhus på platser där människor samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, på museer, bibliotek, servicekontor, i väntrum, på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler samt i kollektivtrafiken som till exempel buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.

2. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

3. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.

4. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

5. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

6. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård