Spridning av covid-19 i Spånga och Kista

Fler personer i stadsdelarna Spånga och Kista har behövt sjukhusvård för covid-19-smitta jämfört med andra delar av länet.

Under förra veckan fick Smittskydd Stockholm in signaler på att det skulle vara många fall av covid-19 inom dessa två stadsdelar. När andelen inlagda för sjukhusvård har analyserats kunde Smittskydd Stockholm se en överrepresentation av invånare från stadsdelarna Spånga och Kista. 

- Vi uppmanar invånare i dessa stadsdelar att vara särskilt noga med handtvätt och att nysa i armvecket samt att vid första symptom av feber, torrhosta och andnöd isolera sig i största möjliga mån och vid behov av vård kontakta 1177 eller vid livshotande tillstånd ringa 112, smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

Sedan det nya coronaviruset började spridas i Stockholm har Region Stockholm informerat alla invånare i länet på svenska samt 11 andra språk.

Förra veckan förstärkte Region Stockholm informationsinsatsen i Spånga och Kista. Utöver svenska har informationsmaterial spridits på nu 15 olika språk och spritts i köpcenter, affärer, företrädare för religiösa samfund, medborgarkontor samt vid personliga möten utomhus för att nå fram till så många personer som möjligt i dessa områden.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård