Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 5 mars

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Dagens rapport visar att 28 ytterligare personer konstaterats smittade av covid-19. Det gör att totalt 59 personer i länet har smittats av det nya coronaviruset. De smittade patienterna vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Smittskydd Stockholm sammanställer nu information om var de 28 personerna har blivit smittade. Hittills visar sammanställningen att 14 personer smittats i Italien eller varit i direkt kontakt med personer som smittats i Italien.

- Vi följer våra rutiner. Vi tar prov på de patienter som uppfyller de kriterier som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. De smittade patienterna isoleras vid infektionsklinik eller på annat sätt beroende på deras behov och livssituation. Vi genomför aktiv smittspårning för att nå eventuella personer som patienterna kan ha haft kontakt med. Det är viktigt att betona att det vi hittills fått bekräftat är fall som antingen smittats utomlands eller varit i kontakt med någon som smittats utanför Sverige, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Hittills har omkring 1 000 personer provtagits i regionen och av dessa har 59 nu visat sig blivit smittade av viruset.

- Vi har varit och är fortsatt beredda på att få fler bekräftade fall av det nya coronaviruset. Fokus för oss just nu är att fortsätta arbeta med smittspårning enligt våra rutiner och därmed minska risken för att vi får fall utan utlandskoppling, säger Per Follin.

Förberedelser sedan flera veckor

Hälso- och sjukvården i Stockholm har under flera veckors tid förberett sig inför att ta prov och ta hand om personer som är eller misstänks smittade. Sedan i början av februari har den regionala särskilda sjukvårdsledningen varit samlade för att följa situationen och säkerställa att regionens samlade sjukvårdsresurser förbereder sig på vidare smittspridning och samverkan mellan olika vårdgivare.

- Det här är en situation som vi tar på stort allvar. Eftersom viruset inte funnits tidigare finns det ingen som är immun mot det här viruset. Därmed finns det en risk för att spridningen kan bli bred och drabba många personer. Det är de som är äldre och/eller med andra underliggande sjukdomar som kan få mer allvarliga konsekvenser om de blir smittade, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Provtagning och analys

Provtagning sker för närvarande antingen i hemmet via mobila provtagningsteam, vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som har en ”drive-in provtagning”, samt vid infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. För att bli provtagen ska patienten ringa in till 1177 och om de uppfyller kriterierna för provtagning kommer de att få information om var och när de ska lämna sina prover.

Karolinska Universitetslaboratoriet analyserar lämnade prover för den nya sjukdomen covid-19. Vid positivt provsvar behöver patienten isoleras och får vård enligt läkarens bedömning.

Nationellt samarbete

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

För aktuell information sök Folkhälsomyndighetens hemsida kring covid-19 

Kontakta alltid 1177 Vårdguiden

De som har anledning misstänka att de drabbats av det nya coronaviruset ska ringa till 1177 för att bli bedömd och hänvisad till rätt vård för eventuell provtagning.

Region Stockholm informerar om det nya coronaviruset

Region Stockholm redovisar i likhet med Folkhälsomyndigheten antalet fall löpande en gång per dag. Där rapporteras antalet provtagna, antalet bekräftade fall och från vilka områden smittan kommer ifrån.

Vad kan vi säga om patienternas hälsotillstånd?

Region Stockholm kan bekräfta antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård