En person smittad med det nya coronaviruset har avlidit

Under onsdagen avled en patient på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som varit smittad av det nya coronaviruset. Patienten har haft covid-19 samt underliggande sjukdom.

Det är en äldre patient som vårdats vid intensivvårdsavdelning och där diagnosticerades med covid-19 som nu avlidit.

- Vi känner med de närstående. Vi vet från internationella erfarenheter att det är äldre och särskilt äldre med andra underliggande sjukdomar som får mest allvarliga konsekvenser av covid-19, säger Per Follin, smittskyddsläkare Region Stockholm.

Inom Region Stockholm är det ytterligare en patient som är smittad av det nya coronaviruset som är i behov av intensivvård.

- För att minska risken för smittspridning särskilt till äldre och andra riskgrupper är det viktigt att den som är sjuk, oavsett diagnos, stannar hemma. Det är viktigt att den som har feber och luftvägsymptom och är i behov av vård även fortsättningsvis ringer 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 för vägledning till rätt vård. Man ska inte åka direkt till en mottagning, säger Per Follin. 

Patientsekretessen är viktig för oss och därför kommer vi inte lämna några ytterligare uppgifter om patienten.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård