Ytterligare nytt bekräftat fall av nya coronaviruset i Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Provsvar visar nu att ytterligare en person i Stockholms län bär på det nya coronaviruset. Personen vårdas isolerat på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik enligt regionens rutiner. Totalt har fem personer i länet hittills testats positivt.

Personen som nu konstaterats smittad av covid-19 anlände nyligen från norra Italien och har ingen koppling till tidigare fall i Stockholm.

- Nu arbetar vi enligt våra rutiner. Patienten får vård och vi genomför smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med. Det är viktigt att betona att det vi hittills fått bekräftat är fall som antingen smittats utomlands eller varit i kontakt med någon som smittats utanför Sverige, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Hittills har drygt 320 personer provtagits i regionen och av dessa har fem nu visat sig bära på viruset. Dagens resultat är det femte bekräftade fallet av det nya coronaviruset i Region Stockholm.

- Vi har varit beredda på att få fler bekräftade fall av det nya coronaviruset. Fokus för oss just nu är att fortsätta arbeta med smittspårning enligt våra rutiner och därmed minska risken för att vi får fler fall, säger Per Follin.

Förberedelser sedan flera veckor

Hälso- och sjukvården i Stockholm har under flera veckors tid förberett sig inför att ta hand om personer som misstänks smittade och att begränsa eventuell smittspridning samt att säkerställa att det finns skyddsutrustning tillräckligt.

Beredskap på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhusets infektionsavdelning har god kapacitet att både isolera och behandla patienter som smittats av infektionssjukdomar. 

- Vi är förberedda på den här situationen. Inom sjukvården är vi vana att hantera smittsamma sjukdomar. Den här personen har provtagits i hemmet och det visar att våra rutiner för att fånga upp smittade personer har fungerat, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Karolinska Universitetslaboratoriet analyserar sedan mitten av förra veckan prover för covid-19, vilket har utökat analyskapaciteten i länet. Tidigare var det enbart Folkhälsomyndigheten som analyserade prover för covid-19.

Provtagning i hemmet

Region Stockholm kan även erbjuda provtagning i hemmet för nya coronaviruset.

Specialutbildad sjukvårdspersonal kan komma hem till personer som misstänks ha smittats av covid-19, i de fall det bedöms lämpligt av infektionsläkare. Metoden kommer från Storbritannien och lämpar sig för personer med lindriga symptom som inte är i behov av sjukhusvård.

Det är ett sätt att öka tillgängligheten till provtagning. Då behöver inte personen transporteras till vården och isoleras i väntan på provsvar, utan kan stanna hemma. Infektionskliniken ringer upp och ger provsvar. Om provsvaret är positivt, så kommer patienten att transporteras till infektionskliniken.

En person med misstänkt smitta ringer till 1177. Där bedömer sjuksköterskan, ibland i samråd med infektionskliniken, om en person behöver provtas samt om det är lämpligt att göra det i hemmet.

Nationellt samarbete

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer. Den senaste bedömningen är att risken för att upptäcka fall av det nya coronaviruset i Sverige är mycket hög, och att risken för allmän spridning i landet är måttlig.

Kontakta alltid 1177 Vårdguiden

Den som vistats i utsatta områden bör vara uppmärksam på symptom från luftvägarna som hosta, svårt att andas eller feber. Då ska man ringa till 1177 Vårdguiden för att få en bedömning. De områden som är utsatta är:

  • Hela Kina och Hongkong, utom Macau
  • norra Italien
  • Iran
  • Sydkorea

Om 1177 Vårdguiden bedömer att du kan ha utsatts för smitta blir du hänvisad till rätt vårdgivare för provtagning.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård