Äldre patient med covid-19 har avlidit

På lördagskvällen avled en äldre patient vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna som har konstaterats vara smittad av covid-19.

Patienten kom in till sjukhuset med ett akut tillstånd som inte behövde intensivvård. Under tiden patienten vårdades genomfördes prov för covid-19. Provet visade att patienten hade covid-19.  

- Vi känner med de närstående. Vi vet från internationella erfarenheter att det är äldre och särskilt äldre med andra underliggande sjukdomar som får de allvarligaste konsekvenserna av covid-19, säger Maria Rotzén Östlund, bitr smittskyddsläkare Region Stockholm.

- För att minska risken för smittspridning särskilt till äldre och andra riskgrupper är det viktigt att den som är sjuk, oavsett diagnos, stannar hemma. Det är viktigt att den som har feber och luftvägsymptom och är i behov av vård även fortsättningsvis ringer 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 för vägledning till rätt vård. Man ska inte åka direkt till en mottagning, säger Maria Rotzén Östlund .

- Patientsekretessen är viktig för oss och därför kommer vi inte lämna några ytterligare uppgifter om patienten, säger Maria Rotzén Östlund.

Totalt vårdas på söndagen fyra personer på intensivvårdsavdelning i länet som är smittade av covid-19. Hittills har sammanlagt två personer i Region Stockholm som konstaterats smittade av det nya coronaviruset avlidit.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård