En patient på Capio S:t Görans sjukhus testad positivt för covid-19

Under söndag kväll 8 mars fick en patient vid Capio S:t Görans sjukhus provsvar som visade sig vara smittad av det nya coronaviruset. Ytterligare en patient är provtagen och inväntar provsvar för närvarande. Båda patienterna vårdas nu isolerat vid infektionsklinik och smittspårning har påbörjats. Capio S:t Görans sjukhus och Smittskydd Stockholm samverkar nu för att identifiera personer som kan ha blivit utsatta för smitta och åtgärder för dessa.

Capio S:t Görans sjukhus har gått upp i stabsläge för att kunna ta snabba beslut och underlätta samarbete inom sjukhuset samt med Smittskydd Stockholm, Vårdhygien och den Regionala särskilda sjukvårdsledningen inom Region Stockholm.

Patienterna kom till sjukhuset under fredagen och har ingen konstaterad koppling till varandra och har vårdats vid olika enheter inom sjukhuset. Ingen av patienterna har känd resa till något riskområde eller kontakt med personer som är konstaterat smittade. Medarbetare som kan ha haft kontakt med patienterna är tagna ur tjänst till dess att Smittskydd Stockholm gjort sin bedömning om de utsatts för risk för smitta.

- Vi följer våra rutiner för smittspårning för att nå personer som patienterna har haft kontakt med för att avgöra behov av provtagning, isolering och andra åtgärder, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Capio S:t Görans sjukhus är öppet som vanligt.

Det är viktigt att den som har feber och luftvägsymptom även fortsättningsvis ringer 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 i andra fall och beskriver sina symptom istället för att åka direkt till en mottagning, säger Per Follin.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård