25 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 111 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1070 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 37 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på sjukhus. Cirka 6 500 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Det sker nu en större ökning av antalet avlidna i länet. Dagens rapport visar att 111 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1070 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 37 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på sjukhus. Drygt 6 500 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Siffrorna vad gäller antal fall avser tiden från klockan 11.30 dagen innan till klockan 11.30 idag.

65 patienter med covid-19 vårdades på onsdagen i intensivvård vid akutsjukhus, varav två patienter i ECMO vid Karolinska Universitetssjukhuset. En av dessa patienter är från ett annat län. ECMO är en konstgjord lunga som syresätter blodet utanför kroppen.
Förutom de som får intensivvård är det 300 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Aktuellt 25 mars

Sophiahemmet ska bemanna akutsjukhusen och Ersta sjukhus utökar kapacitet

Regionens särskilda sjukvårdsorganisation (RSSL) arbetar med att utöka antalet vårdplatser på akutsjukhusen i den takt som krävs för att omhänderta det ökande antalet patienter med covid-19.

Nu har beslut fattats om Sophiahemmets verksamhet som kommer att tillgängliggöra sin personal till akutsjukhusen.

Beslut har nu även fattats om att Ersta sjukhus ska utöka sin kapacitet för akut kirurgi.

Som tidigare rapporterats har Region Stockholms beslutat att skjuta upp planerad vård, så kallad elektiv vård.

Vårdgivare ska driva sin planerade vård som vanligt enligt gällande avtal tills dess att annat besked ges genom kontakt från Region Stockholm.

Arbetet med att förtydliga vilka verksamheter som ska stänga eller förändra sina verksamheter pågår. Region Stockholm kommer att komplettera med information kring avtal, ersättning och villkor för omfördelning av personal med mera.

Region Stockholm listar de vårdverksamheter som omfattas av att skjuta upp planerad vård. Det innebär inte att all planerad vård inom dessa vårdverksamheter kommer att skjutas upp, utan enbart sådan vård som kan skjutas upp utan allvarliga medicinska konsekvenser och efter kontakt från Region Stockholm.

Fler vårdområden kan tillkomma efter beslut vid ett förändrat läge.

Uppskjuten vård innebär ofta en svår omställning för vårdgivare och dess personal som behöver omfördelas. Det innebär även oro hos många patienter som får vänta på vård. Vi hoppas på förståelse och fortsatt gott samarbete i denna situation. 

Förstärkning av information på andra språk än svenska

Region Stockholm har sedan några veckor tillbaka informerat på svenska och elva andra språk och uppmanat invånare att tvätta händerna och stanna hemma vid sjukdomssymptom och minimera sociala kontakter.

Förra veckan förstärkte Region Stockholm informationsinsatsen och har informationsmaterial på svenska samt 15 andra språk. Informationen sprids i köpcenter, affärer, genom företrädare för religiösa samfund, medborgarkontor samt vid personliga möten utomhus för att nå fram till så många personer som möjligt i dessa områden. Informationen sprids också i sociala medier och i andra sociala sammanhang.

Förbättrad framkomlighet till 1177 på telefon

Den som inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ska ringa 113 13. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.

Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när. De senaste dagarna har framkomligheten förbättrats.

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händernaofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. Stanna hemmaoch undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågorom det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård