23 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Dagens rapport visar att 56 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 816 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 15 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på sjukhus. Cirka 5 900 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 56 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 816 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 15 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på sjukhus. Drygt 5 900 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

47 patienter med covid-19 vårdades på måndagen i intensivvård vid akutsjukhus, varav en patient från annat län som vårdas i ECMO vid Karolinska Universitetssjukhuset. ECMO är en konstgjord lunga som syresätter blodet utanför kroppen. Förutom de som får intensivvård är det 211 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Aktuellt 23 mars

Ytterligare reduktion av planerad vård för att frigöra resurser

Hela Region Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamhet arbetar för att minska smittspridning och koncentrera resurser till att ta hand om de som blivit sjuka av coronaviruset.

Region Stockholm har på söndagen beslutat att planerad vård, så kallad elektiv vård, inom hela Region Stockholm skjuts upp. Det kan till exempel handla om planerade operationer men även verksamhet som screening har skjutits upp. Detta gäller under förutsättning att det kan ske utan allvarliga medicinska risker. Det gör att resurser som personal och skyddsmaterial kan omfördelas efter behov. Minskad planerad vård minskar också risken för smittspridning i väntrum och andra vårdmiljöer. Prioriteringen görs av Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) inom Region Stockholm.

Vilken vård som ställs in eller skjuts fram avgörs i samråd mellan Regional Särskild sjukvårdsledning och respektive vårdgivare. Om du är patient och har ett bokat besök eller en bokad operation kommer du att få information av din vårdgivare om din tid blivit inställd eller framflyttad. Om du inte har hört något betyder det i normalfallet att ditt besök eller din operation blir av.

Planerad vård skjuts upp och sjukvårdspersonal görs tillgänglig

Pågående förstärkning av intensivvård

Behovet av intensivvårdsplatser för patienter med covid-19 förväntas bli stort under kommande vecka.  En kraftig utbyggnad av intensivvården har redan skett på länets akutsjukhus och ytterligare utbyggnad pågår. På måndagen vårdades 47 patienter i intensivvård för covid-19. Lediga platser fanns på måndagen.

För att skapa ytterligare reservkapacitet skapas nu ett externt sjukhus med möjlighet till både intensivvårdsplatser och andra vårdplatser för patienter med covid-19. På förmiddagen den 22 mars togs beslut att Region Stockholm i samarbete med Försvarsmakten bistår i arbetet genom att bygga ett fältsjukhus vid Stockholmsmässan i Älvsjö.

Externt sjukhus inklusive intensivvård byggs upp i samarbete med Försvarsmakten

Exakta antalet intensivvårdsplatser i regionen omfattas av sekretess och kommer inte att redovisas. Om en extern covid-19-IVA öppnas kommer detta att kommuniceras innan någon patient påbörjar vård där.

Skyddsutrustning i vården

I takt med att fler patienter som har covid-19 behöver vårdas vid sjukhus ökar också åtgången på skyddsutrustning som vårdpersonalen använder. Behovet i vården är stort.

På fredagen togs beslut att ambulanssjukvården kan börja använda skyddsmask 90 som ett skydd mot coronavirus i samband med omhändertagande av patienter med konstaterad eller misstänkt smitta. Detta för att minska användningen av engångsmaterial.

Det pågår ett intensivt arbete för att få tag på mer skyddsutrustning att fördela till de olika vårdgivarna. Exempel på skyddsutrustning där det förekommer brist är andningsskydd, plastförkläden och desinfektion. Regional särskild sjukvårdsledning har beslutat om prioritering av fördelning av dessa produkter.

Samarbete pågår dygnet runt

Arbetet med att anpassa vården för att ta emot ett mycket stort antal patienter med covid-19 pågår i högt tempo dygnet runt och omfattar hela hälso- och sjukvården. Arbetet leds och samordnas av regional särskild sjukvårdsledning sedan i början av februari.

Målet är både att förhindra vidare spridning, vårda akut sjuka patienter med covid-19 och att vårda övriga patienter med akuta behov. I arbetet ingår bland annat omfördelningar av resurser mellan verksamheter, omprioriteringar av resurser där allt fokus läggs på den akuta vården, säkerställande av skyddsmaterial och fortsatt utbyggnad av intensivvård. Länets akutsjukhus arbetar i stabsläge eller förstärkningsläge för att snabbt kunna ta beslut och sätta in åtgärder.

Självskattningstest

Region Stockholm har lanserat ett självskattningstest för covid-19 på nätet. Självskattningstestet finns på adressen: https://corona.sll.se (öppnas i nytt fönster)

Den 23 mars hade sidan haft 1 470 000 besökare.  Självskattningstestet hade använts 1 230 000 gånger.

Förbättrad framkomlighet till 1177 på telefon

Den som inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ska ringa 113 13. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.

Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när. De senaste dagarna har framkomligheten förbättrats.

Information till invånare

Region Stockholm genomför en bred informationskampanj. Kampanjen lyfter fram vad invånare kan göra för att minska smittspridningen och skydda äldre och riskgrupper. Kampanjen finns bland annat i kollektivtrafiken, radio och TV, sociala medier och tidningar. Budskapen är enkla:  ”Tvätta händerna i hela 30 sekunder.  Minska risken att bli sjuk”. Kampanjens andra del har temat ”Stanna hemma om du är sjuk”. ”Var rädd om våra äldre och våra sköra”.

Målet är att öka kunskapen och beteende kring hur man undviker smitta och informera om när, var och hur man ska söka vård vid misstänkt smitta.

Förutom på svenska finns kampanjen översatt till tio språk. De är engelska, polska, spanska, ryska, somaliska, arabiska, farsi, samiska, meänkiele och finska.

Exempel på filmer med information om coronaviruset på andra språk

 

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112. Du kan även använda självskattningstestet om du misstänker covid-19.
  4. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier och telefon tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177. Om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se. 
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård