Provtagning av nya coronaviruset i hemmet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm inför provtagning i hemmet för nya coronaviruset. Specialutbildad sjukvårdspersonal kan komma hem till personer som misstänks ha smittats av covid-19, i de fall det bedöms lämpligt av infektionsläkare.

Region Stockholm ser ett ökat behov av provtagning för covid-19, nya coronaviruset.

Provtagning i hemmet är ett sätt att öka tillgängligheten till provtagning. Då behöver inte personen transporteras till vården och isoleras i väntan på provsvar, utan kan stanna hemma. Infektionskliniken ringer upp patienten och ger provsvar. Om provsvaret är positivt, så kommer patienten att transporteras till infektionskliniken, säger Patrik Söderberg, chefläkare Region Stockholm.

En person med misstänkt smitta ringer till 1177. Där bedömer sjuksköterskan, ibland i samråd med infektionskliniken, om personen behöver provtas för covid-19, samt om det är lämpligt att göra det i hemmet.

Sjukvårdspersonalen kommer till provtagningen i en ambulans och har med sig skyddsutrustning och provtagningsmaterial. Provet transporteras sedan till labbet och analyseras medan personen väntar på provsvaret i hemmet. Personen som har provtagits har kontakt med infektionskliniken via telefon och blir uppringd när provet är klart.

Metoden kommer från Storbritannien och lämpar sig för personer med lindriga symptom som inte är i behov av sjukhusvård.

Fakta om provtagning

I Region Stockholm provtas personer med misstänkt smitta av nya coronaviruset om personen uppfyller Folkhälsomyndighetens definition.

Karolinska Universitetslaboratoriet analyserar sedan mitten av veckan prover för covid-19, vilket har utökat analyskapaciteten i länet. Tidigare var det enbart Folkhälsomyndigheten som analyserade prover för covid-19.

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård