Bekräftat fall av nya coronaviruset i Stockholm – patient vårdas isolerat på infektionsklinik

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Provsvar visar nu att en person i Stockholms län bär på det nya coronaviruset. Personen vårdas nu isolerat på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik enligt regionens rutiner.

Personen anlände nyligen från Iran där det nya coronaviruset har spridits och fick vid hemkomst symtom kopplade till viruset. Efter provtagning står det nu klart att det är det nya coronaviruset som drabbat patienten.

- Nu arbetar vi enligt våra rutiner. Patienten får vård och vi genomför smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med. Det är viktigt att betona att det vi nu fått bekräftat är ett fall av en person som smittats utanför Sverige och inte här i Stockholm, säger Per Follin, Smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Hittills har ett drygt 90-tal personer provtagits i regionen och ingen av dessa har visat sig bära på viruset. Dagens resultat är det första bekräftade fallet av det nya coronaviruset i Region Stockholm.

- Vi har varit beredda på att få ett bekräftat fall av det nya coronaviruset även i vår region. Fokus för oss just nu är att fortsätta arbeta enligt våra rutiner och därmed minska risken för att vi får fler fall, säger Per Follin.

Tidigare har en person i Jönköping och en i Göteborg konstaterats vara smittad av det nya coronaviruset. Smittspårning pågår sedan dessa upptäcktes.

Förberedelser sedan flera veckor

Hälso- och sjukvården i Stockholm har under flera veckors tid förberett sig inför att ta hand om personer som misstänks smittade och att begränsa eventuell smittspridning samt att säkerställa att det finns skyddsutrustning tillräckligt.

Beredskap på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhusets infektionsavdelning har god kapacitet att både isolera och behandla patienter som smittats av infektionssjukdomar. 

- Vi är förberedda på den här situationen. Inom sjukvården är vi vana att hantera smittsamma sjukdomar. Den patient som nu vårdas upptäcktes via vården och det visar att våra mekanismer för att fånga upp smittade personer har fungerat, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Nationellt samarbete

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer. Den senaste bedömningen är att risken för att upptäcka fall det nya coronaviruset i Sverige är hög, men att risken för allmän spridning i landet är låg.

Kontakta alltid 1177 Vårdguiden

Den som vistats i utsatta områden bör vara uppmärksam på symptom från luftvägarna som hosta, svårt att andas eller feber. Då ska man ringa till 1177 Vårdguiden för att få en bedömning. De områden som är utsatta är:

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland och Hongkong där smittspridning pågår
  • De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
  • Iran
  • Sydkorea

Om 1177 Vårdguiden bedömer att du kan ha utsatts för smitta blir du hänvisad till rätt vårdgivare för provtagning.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård