Femte rapporten om vården under jul, nyår och trettonhelg

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Flera akutsjukhus rapporterar om ett högt tryck även om läget stabiliserats något jämfört med början på veckan. Omkring 250 vårdplatser har återöppnats efter helgerna jämfört med förra veckan.

- Nu öppnas fler vårdplatser igen på akutsjukhusen och i den geriatriska vården för de äldre och vi bedömer att det kommer att skapa ett bättre läge. Trettonhelgen brukar tyvärr ofta bli tuff och så blev det i år också, trots att det fanns fler öppna platser än förra året. Patienter har till exempel behövt vårdas kvar på akutmottagningarna i väntan på vårdplats och det är något som vi måste arbeta ännu hårdare med att undvika, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.

2775 vårdplatser var öppna i den senaste mätningen vilket är 250 fler än förra veckan. Det är också 50 fler än samma period förra året. Antalet inskrivna i ASiH (avancerad sjukvård i hemmet) är cirka 100 fler än förra året, många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus. De senaste dagarna har vårdgivare inom den geriatriska vården öppnat ytterligare platser för att ta emot fler äldre som vårdats kvar på akutsjukhus.

Täta kontakter

Kontakterna mellan regionens chefläkare har varit täta de senaste dagarna. De IT-störningar som förekommit den senaste veckan gjorde att Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge inte kunde ta emot så många patienter som planerat. I dessa lägen övergår medarbetarna till att arbeta med manuella rutiner. Eftersom arbetet med manuella rutiner tar längre tid behövde sjukhuset få hjälp av andra vårdgivare och vissa ambulanser har styrts om. IT-störningarna är nu åtgärdade, men effekterna av dem påverkar ändå verksamheten under en tid, både på Karolinska Universitetssjukhuset och andra akutsjukhus som hjälpt till i samband med störningarna.

- Vi har bra rutiner för att vårdgivare snabbt ska kunna hjälpa varandra när det uppstår problem men IT-störningarna ledde ändå till ett högt tryck, inte minst med tanke på att veckorna efter nyår ändå brukar vara tuffa i vården. Medarbetare och chefer på alla nivåer har gjort stora insatser för att ta hand om patienterna ändå, säger Johan Bratt.

När de röda dagarna nu är över kommer också vårdcentralerna, som har öppet på vardagar, ta emot fler patienter per vecka. Verksamheten där rapporteras fungera väl. Även den psykiatriska vården rapporteras fungera väl, de har haft alla sina platser öppna under helgerna men även de har tagit emot många patienter på sina akutmottagningar för psykiska sjukdomar och beroendesjukdomar.

Några områden som bevakas särskilt under den kommande veckan

IT-systemen. Extra fokus på uppföljning av att systemen fungerar som de ska och hög beredskap för snabba åtgärder.

1177 Vårdguiden. Extra viktigt att patienterna får rätt vägledning i vården.

Fortsatt prioritering av den akuta vården. Viktigt att säkra att de akuta behoven tas omhand även när den planerade vården återupptas efter helgerna.

Samarbetet mellan vårdformer. Extra fokus på effektiva kontakter mellan akutsjukhus, geriatrik, vårdcentraler och kommunal vård och omsorg. Detta gör att patienter snabbare kan tas omhand i rätt vårdform.

Stort fokus på hygienrutiner för att minska spridning av vinterkräksjuka och influensa.

Läs tidigare rapporter

Första rapporten

Andra rapporten

Tredje rapporten

Fjärde rapporten

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård