Första rapporten: Så planeras vården inför jul och nyår

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Jourläkarbilar, som åker hem till patienten, kommer vara igång dygnet runt. Dessutom kommer sjukhusen att ha fler dagtids-platser för akut sjuka. Det är två av flera åtgärder som ska stärka vården under jul- och nyårshelgen.

- Det absolut viktigaste rådet är att ta kontakt med 1177 Vårdguiden om du blir sjuk eller skadar dig under helgerna. Då får du rätt vård från början. Om det är livshotande ska du som vanligt kontakta 112, säger Johan Bratt chefläkare för Region Stockholm

Planeringen inför jul- och nyårshelgerna bygger på erfarenheter från tidigare år. Läget i vården följer ofta ett liknande mönster från år till år. Själva juldagarna kan ofta vara lite lugnare, första vardagen efter jul är hektisk, många kan ha väntat med att söka vård under de röda dagarna och det blir höga krav på till exempel vårdcentraler att hinna med de nödvändigaste besöken under några enstaka vardagar.

Nyårshelgen är den helg på året då flest ambulanser är i tjänst på grund av olyckor som uppstår då många människor är ute och rör sig på fester. Under trettonhelgen brukar trycket i vården vara som högst. Fler väntar då ofta kvar på vårdplatser för att få komma till en annan vårdform och ännu fler söker vård efter helgerna, ibland börjar också infektioner göra sig påminda.

- Det är erfarenheterna från tidigare år som ligger bakom sjukhusens val att prioritera fler öppna vårdplatser efter nyår än före, att extra många ambulanser är i drift över själva nyårshelgen och att jourläkarbilarna går dygnet runt, säger Johan Bratt.

Detta stärker vården under jul- och nyårshelgerna

Flera faktorer stärker vården under jul-, nyår och trettonhelgen.

 • Regionen har under hösten haft cirka 50 - 100 fler vårdplatser öppna än hösten 2018.
 • Jourläkarbilarna som normalt sett är i tjänst på kvällar, nätter och helger kör istället dygnet runt under perioden 21 december till 7 januari.
 • Sommarens mycket goda samarbete med kommuner och mellan vårdgivare om utskrivningsklara patienter bedöms kunna fortsätta på samma sätt under helgerna. Det gör att färre patienter blir kvar på akutsjukhus i väntan på att få komma till en annan vårdform.
 • Närakuterna fortsätter att vara ett viktig alternativ till akutmottagning och fortsätter ta emot patienter som tidigare bara hade akutmottagningen att gå till.
 • Allt fler är inskrivna i ASiH, senast tillgänglig statistik visar att 2634 personer i snitt fick avancerad sjukvård i hemmet, det är 100 fler än samma månad förra året. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus
 • Akut dagvård har byggts ut. Allt fler akutsjukhus öppnar platser där patienter med akuta behov får vård på dagtid men kan sova hemma om det är lämpligt utifrån deras sjukdomstillstånd.
 • Den effektivaste vården är den förebyggande. En stor kampanj uppmanar stockholmare att vaccinera sig mot influensan. Den som vaccinerar sig minskar risken att drabbas både för sig själv och sin omgivning.
 • Rätt vård, på rätt plats och i rätt tid blir extra viktigt under julhelgerna. Därför gör Region Stockholm en informationskampanj på temat "1177 hjälper dygnet runt". Den kommer bland annat synas i köpcentrum och på sociala medier från den 16 december.

Chefläkarna arbetar tillsammans

Regionens chefläkare har tillsammans diskuterat helgernas vård för att kunna styra resurserna dit de behövs bäst. Samarbetet kring de äldre patienterna är något som bevakas särskilt under jul och nyår, till exempel när det gäller överflytt från akutsjukhus till geriatrik eller till plats i kommunal vård- och omsorg. Tillgången på slutenvårdsplatser är också något som bevakas.

I den mån sjukhusen inte kan ha så många öppna platser som de önskar är det nödvändigt att arbeta för att de används rätt. Även läget på akutmottagningarna och eventuellt behov av omstyrning av ambulanser vid toppar följs extra noga. Prioriteringar görs också på vårdcentralerna för att ta hand om de med de största behoven under de få vardagarna.

- Vi chefläkare i regionen kommer att ha regelbunden kontakt och tillsammans lösa problem som uppstår. De patienter som har akuta behov är alltid prioriterade och vårdgivarna arbetar med att se till att de vårdutbildade som är i tjänst arbetar direkt med patienter, säger Johan Bratt

Så håller du dig frisk och söker rätt vård om det behövs

 • Lägg in kontaktuppgifter till 1177 Vårdguiden i din telefon så vet du direkt vart du ska ringa om du blir sjuk eller skadar dig. Är det livshotande ska du som vanligt kontakta 112.
 • Vaccinera dig mot säsongsinfluensan. Om du tillhör en riskgrupp eller är över 65 år är det gratis.
 • Har du receptbelagda mediciner? Tänk på att hämta ut dem i tid från apoteket och på att förnya receptet i tid om det behövs.
 • Halt ute eller mycket snö? Gå försiktigt, använd broddar och hjälp gärna äldre i din närhet att handla eller gå andra ärenden.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten när du kommer hem, efter att du till exempel åkt kollektivtrafik eller handlat. Tvätta också händer före måltid och efter toalettbesök. Den både enklaste och mest verkningsfulla åtgärden för att förebygga sjukdom.
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård