Beslut att utreda krav på remiss till akutmottagningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I regionfullmäktiges beslut om budget för 2020 ingår ett uppdrag om att utreda krav på remiss för patienter som söker till akutsjukhusens akutmottagningar.

Nu påbörjas arbetet med att besluta om formerna för utredningen och utredningsdirektiven för att ta fram ett underlag för beslut om ett remisskrav ska införas. Underlaget ska också innehålla möjlig utformning och definition av remisskravet samt de konsekvenser som olika lösningar innebär

- I arbetet med utredningsdirektiv kommer jag prioritera att utredningen ska hitta lösningar på remisskravet som är snabba och enkla för alla patienter och med god patientsäkerhet. Formerna för remiss kan vara många där digitala lösningar öppnar nya möjligheter. Det måste finnas lika bra alternativ för de som inte använder digitala lösningar, har funktionsvariationer av något slag eller som kanske har svårt att uttrycka symtom på svenska, säger Björn Eriksson hälso- och sjukvårdsdirektör.

Även om någon form av remisskrav skulle införas påverkar det givetvis inte situationer det är fara för liv och hälsa då man ska ringa 112 som vanligt.

- Syftet med ett eventuellt remisskrav är att varje patient ska få rätt vård, på rätt plats så fort som möjligt efter patientens medicinska behov. Till exempel har vi idag en del patienter som väntar länge vid en akutmottagning på ett akutsjukhus medan de kunde bli undersökta och behandlade betydligt snabbare vid en närakut, säger Björn Eriksson.

Redan idag är det många patienter som kontaktar 1177 Vårdguiden där erfarna sjuksköterskor ger vägledning till vad som är rätt vård för varje patient. När patienterna i ökad utsträckning kommer direkt till den vårdform där de får sin vård så fort som möjligt kan det dessutom frigöra resurser inom vården.

- Målet är att skapa bästa möjliga lösningen för patienterna samtidigt som vården används på ett effektivt sätt, säger Björn Eriksson.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård