Förslag på upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård på Bromma sjukhus

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att geriatrisk öppen och sluten vård på Bromma sjukhus ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Inom Region Stockholm finns geriatrisk vård i två former: vårdval enligt lagen om valfrihet (LOV) och upphandlad vård enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Den geriatriska vården på Bromma sjukhus är upphandlad och drivs av Stockholms sjukhem fram till och med april 2020.

Bromma sjukhus är utannonserad för försäljning. En förutsättning för försäljning är att köparen åtar sig att säkerställa att det bedrivs geriatrisk slutenvård i fastigheten under minst fem år från tillträdesdagen. Då fastigheten ännu inte sålts har hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslagit att geriatrisk öppen- och slutenvård på Bromma sjukhus ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det befintliga avtalet med Stockholms sjukhem föreslås förlängas tills dess ett nytt avtal träder i kraft, som längst till och med februari 2021. Om försäljning av fastigheten sker under upphandlingsperioden kommer upphandlingen att avbrytas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tar ställning till förslaget den 22 oktober. Om förslaget godtas får hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlingsdokument. Uppdraget föreslås omfatta geriatrisk öppen- och slutenvård på Bromma sjukhus för företrädesvis den äldre befolkningen i stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta samt Ekerö kommun.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård