Region Stockholm utbildar sjöräddare – ska få ge syrgas

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Inom kort ska totalt 333 sjöräddare utbildas i att ge syrgas till akut sjuka eller skadade personer till sjöss eller på ö inom Stockholms län. Det här möjliggörs genom ett samarbete mellan Region Stockholm, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) och Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS).

SSRS är en ideell organisation med 2300 frivilliga sjöräddare fördelade på 71 räddningsstationer runt om i landet. Ofta är sjöräddarna först på plats när personer råkar ut för olyckor eller andra tillbud i länets ytterområden eller till sjöss.

- Sjöräddarna fyller en viktig funktion och påbörjar ofta livsuppehållande insatser tills vår ambulanspersonal är på plats. Nu stärker vi deras förmåga. Att tidigt kunna ge syrgas vid till exempel drunkningstillbud kan vara direkt livsavgörande, säger Patrik Söderberg, chefläkare för prehospital vård inom Region Stockholm.

I avtalet som nu tecknas mellan SSRS, Region Stockholm och AISAB berörs 333 frivilliga sjöräddare som nu ska få påbörja syrgasutbildning.

Utbildningen genomförs av SSRS under överinseende av läkare från AISAB som utfärdar personliga tillstånd. Varje insats där syrgas används ska dokumenteras och avtalet kommer att följas upp årligen.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård