Personer kontaktas efter upptäckt fall av mässling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Efter att ett mässlingfall konstaterats den 22 mars, med koppling till en provtagningsenhet vid Högdalens läkarhus, görs smittspårning enligt rutin.

- Smittspårning innebär i det här fallet att personal från Smittskydd Stockholm kontaktat personer som kan ha utsatts för smitta, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Information och vid behov förebyggande behandling

Ett antal personer har kontaktats per telefon varav vissa, om de bedömts vara mottagliga, har erbjudits förebyggande behandling. Alla som besökt mottagningen får informationsbrev utskickat av laboratoriet och Smittskydd Stockholm med rådet om att fram till och med den 8 april vara uppmärksamma på sjukdomssymptom som kan vara tidiga tecken på mässling. Detta kan till exempel vara hög feber, förkylningssymptom, torrhosta och röda ögon. Om någon exponerad skulle insjukna på motsvarande sätt ges information om hur man vid behov skall söka vårdkontakt.

Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässling kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

Fakta

• De som har haft mässling har ett livslångt skydd.

• Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet och täckningen i Stockholm är över 96 procent.

• Den som är osäker på sitt skydd kan rådgöra med sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

• De flesta som är födda före 1960 har haft mässlingen och kan inte bli smittade. Personer som är födda 1960-1980 kan ha större risk medan personer födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd.

• Eftersom mässling är mycket smittsamt ska man alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Den som behöver träffa en läkare kan då gå direkt till ett undersökningsrum, och därmed undvika att smitta andra. Det gäller också för sjuka barn.

• Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

• 1177 Vårdguiden ger råd om mässling och vaccination på telefonnummer 1177 eller på 1177.se

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård