Granskning av sjukvårdsrådgivning på telefon hos vårdgivare

Vårdgivaren som har avtal med Region Stockholm för tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon har nu avslutat avtalet för teleoperatörstjänster med företaget som ansvarar för den server där obehöriga har kunnat komma åt patientsamtal.

Servern där obehöriga kommit åt patientsamtal är placerad i Sverige där driften också sköts. Det framkommer av den information Region Stockholm fått om den händelse där obehöriga haft tillgång till patientsamtal.

Enligt uppgift från vårdgivaren har de stoppat möjligheten till åtkomst till dessa ljudfiler och analyserar nu vad som hänt och hur det kunde hända.

En teknisk analys pågår hos vårdgivaren för att ta reda på alla fakta kring händelsen. Analysarbetet ska kartlägga händelseförloppet och säkerställa att alla skyddande åtgärder genomförs. Exakt hur många samtal och vilka samtal som berörs är en av de frågor som vårdgivaren utreder.

- Om det så bara är en patient där samtalet varit tillgängligt för obehöriga så är det en patient för mycket. Det riskerar det viktiga förtroendet mellan patient och sjukvården, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Datainspektionen har meddelat att de kommer att granska händelsen.

Leverantör utanför Sverige

En del av samtalen till 1177 som enligt avtalet kommer in under kvällar, helger och nätter, besvaras av svenska legitimerade sjuksköterskor som arbetar från Thailand även om IT-utrustningen är baserad i Sverige. Under nuvarande avtalsperiod har oklarheter framkommit kring den rättsliga tolkningen av patientdatalagen för denna lösning. Kraven i den pågående upphandlingen är därför bland annat att tjänsten ska tillhandahållas från och utföras i Sverige.

Ansvar för patientsekretess

Patientdatalagen säger att det är vårdgivaren som har ansvaret för att patientsekretessen upprätthålls och att bara behörig personal hos vårdgivaren får tillgång till uppgifter om patienten. Region Stockholm ansvarar bland annat för att beställa vård och för att följa upp att avtal följs.

Telefonsamtalen till sjukvårdsrådgivningen och andra journalanteckningar sparas av patientsäkerhetsskäl för att information om patienten ska finns kvar till nästa vårdtillfälle. Det handlar också om att det i efterhand ska kunna gå att ta reda på vilka råd som getts till en patient eller utreda om det begåtts fel i vården.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård