Lättare att få besök av läkare i hemmet från 1 juni

Den första juni börjar landstingets nya organisation för läkare i den prehospitala vården att gälla. Då blir det bland annat lättare att få besök av en läkare direkt i hemmet.

Har du svårt att själv ta dig till en vårdgivare för att träffa en läkare? Du kanske har en funktionsnedsättning, är äldre eller har flera barn som behöver passas. Då tillhör du en prioriterad patientgrupp som i större utsträckning än idag kommer att kunna få besök av jourläkarbil, alltså en läkare och en undersköterska som kommer och ger dig vård direkt i hemmet.

För att kunna få ett hembesök av jourläkare ska du ringa 1177 där erfarna sjuksköterskor bedömer om ditt tillstånd är lämpligt för ett hembesök. Jourläkarbilarna är verksamma vardagar mellan 17–08 samt hela helger.

Jourläkarbilarna är en del av Stockholms läns landstings nya upphandling av den så kallade prehospitala läkartjänsten som börjar gälla den första juni. Tjänsten utgörs av mobila läkarteam som kommer direkt till patienten. Vårdgivaren Legevisitten Akutläkarbilar och Jourläkarbilar AB har fått uppdraget och ansvarar därmed för tre jourläkarbilar och tre akutläkarbilar.

- Den nya läkartjänsten är unik i Sverige och vi tror att det kommer att göra stor nytta för patienterna i länet. Dessutom stärker det den nya vårdstrukturen med flera olika vårdformer till exempel närakut och intensivakut säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården i Stockholms läns landsting.

Jourläkarbilarna, som bemannas med läkare och undersköterska, gör i första hand hembesök för patienter som inte behöver akutsjukvårdens resurser för att bedöma, behandla och kunna hänvisa till rätt vårdform. Jourläkarbilarna tilldelas uppdrag som inkommer via 1177.

Akutläkarbilarna som bemannas med läkare och sjuksköterska åker på svårare sjukdomsfall och olycksfall. En av akutläkarbilarna kommer att finnas tillgänglig dygnet runt. Akutläkarbilarna larmas tillsammans med ambulans efter att samtal inkommit via 112.

Både akutläkarbilar och jourläkarbilar dirigeras från landstingets prioriterings- och dirigeringstjänst som sköts av SOS Alarm. Läkare finns tillgänglig för att göra bedömningar dygnet runt på prioriterings- och dirigeringstjänsten för att bland annat kunna avgöra vilken resurs (ex. ambulans el akutläkarbil) och vilken vårdform (var bör patienten avlämnas) som är mest lämplig för den enskilda patienten.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård