Se invigningen av Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad

25 maj invigdes Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. För första gången på drygt 40 år har Stockholm fått ett helt nytt sjukhus. Uppdraget är att ta hand om patienter från hela länet som drabbats av mycket allvarliga sjukdomar eller svåra skador.

Se repris av webbsändning av ceremoni och  seminarium

Det har gått tio år sedan landstingsfullmäktige i april 2008 fattade det formella beslutet att låta bygga ett nytt sjukhus. Två år senare, i september 2010, tog kronprinsessan Victoria det första spadtaget och i dag, fredag den 25 maj 2018, invigs den nya sjukhusbyggnaden i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia.

Ett sjukhus byggt runt patienten

Till sjukhuset kommer de allra svårast skadade och sjuka patienterna. I den nya byggnaden ska det bland annat bedrivas högspecialiserad cancer- och hjärtsjukvård, akut trauma- och barnsjukvård.

Intensivakuten tar bland annat emot patienter med stora brännskador, tryckfallssjuka, stroke eller patienter som är i behov av hjärt-lungmaskin och ECMO. Hit kommer patienterna akut med ambulans, helikopter eller via remiss från vårdgivare i hela Stockholms läns landsting – i vissa fall även från övriga landet. Dessutom kan även de patienter som går på behandling på Karolinska tas emot akut här.

Vården bedrivs utifrån teman vilket sätter patientens samlade medicinska behov ännu mer i centrum.

Ett hållbart sjukhus

Sjukhuset har en yta på 330 000 kvadratmeter (motsvarar 24 Hötorgsskrapor) och har uppnått Miljöbyggnad Guld. Det har en beräknad livslängd på 100 år.

Sjukhuset är klimatneutralt och byggt med miljövänliga material.

Den som kliver in på sjukhuset möts av en ljus och luftig miljö med modern medicinteknik, enkelrum till patienterna och en genomtänkt konstnärlig gestaltning.

Sjukhuset är en del av utbyggnaden av hela vården

Den nya sjukhusbyggnaden invigs samtidigt som övrig vård byggs ut i länet. Ny- och ombyggnationer sker på de flesta akutsjukhusen liksom några av de mindre sjukhusen. Dessutom kan nya närakuter behandla mer akuta skador som inte kan vänta till nästa dag. Allt för att möta behoven hos Stockholms invånare. Stockholms län är en Europas snabbast växande regioner, med en ökande andel både äldre och barn.

Den här typen av högspecialiserade universitetssjukhus finns redan i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.

Några fakta om Sveriges mest moderna högspecialiserade sjukhus:

  • Varje del av sjukhuset har färdigställts och lämnats över till Stockholms läns landsting enligt avtalad tidplan.
  • Byggkostnaden för det nya sjukhuset ligger fast på 14,5 miljarder. Med tillkommande beställningar i ombyggnationer av befintliga byggnader intill huvudbyggnaden samt teknisk utrustning och möbler blir kostnaden cirka 22,8 miljarder. Den totala kostnaden för byggnation, utrustning, finansiering samt att underhålla sjukhuset fram till år 2040 är cirka 61 miljarder kronor.
  • Alla 630 patientrum är enkelrum, med egen dusch och toalett. Patientrummen är ca 19 kvm stora. Här kan vårdpersonalen samlas runt patienten för undersökning och behandling.
  • I patientrummen finns en sängplats för en anhörig.
  • Sjukhuset har 36 operationssalar, varav tre hybridsalar och 8 strålbehandlingsrum. På taket två helikopterplattor.
  • I designen av sjukhuset har hygien och minskad smittspridning betonats.
  • Intill sjukhuset ligger BioClinicum som samlar en stor del av Karolinska Institutets forskningsmiljöer i Solna. Målet är att skapa en snabb kunskapsöverföring mellan grundforskning, klinisk forskning och specialiserad vård.
  • Sjukhuset har en av de största satsningarna på konst i offentlig miljö genom tiderna.
  • 30 robottruckar jobbar dygnet runt med att frakta till exempel mat, mediciner, personalkläder och sängkläder till och från avdelningarna.

Inflyttning har skett i etapper

I november 2016 flyttade Tema Hjärta och Kärl samt Tema Barn- och Kvinnosjukvård in i de två huskropparna längst österut.

Under våren 2018 har även delar av cancervården liksom dagvården flyttat in och huvudentrén öppnat.

Under hösten 2018 flyttarTema Neuro, Tema Inflammation och Infektion in. Tema Trauma och Reparativ Medicin, som bland annat innefattar traumavård, kommer att placeras på flera ställen i sjukhuset.

En mängd mer fakta finns här:

Om avtal, tidsplan och kostnader

Om vanliga frågor och svar

Om inflyttningens olika steg

Om framtidens hälso- och sjukvård

Akutsjukvården på 150 sekunder

Varför intensivakut

Titta in i Sveriges modernaste sjukhus

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård