Områdesansvar inom allmäntandvård

De flesta barn och unga är idag listade hos någon av de tandläkarmottagningar som finns. Men för att de barn och unga som inte själva valt tandläkare ändå ska få en kallelse kommer vårdgivare upphandlas för att ta ett särskilt ansvar för vissa geografiska områden.

Syftet med den nya upphandlingen är att se till att alla barn och unga får den regelbundna kontakt med tandvården som de behöver.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har delat in länet i 48 geografiska områden. Varje område erbjuds nu för upphandling. Vårdgivaren som får ett område tilldelat ska aktivt söka och kalla olistade barn och ungdomar (dvs de som inte själva valt en mottagning). Inom vuxentandvården innebär uppdraget att erbjuda fullständig och akut tandvård till de vuxna som söker sig till dem.

Tidigare har Folktandvården AB, Distriktstandvården AB samt Karolinska Institutet haft uppdraget.

Avtalen kommer att tecknas för perioden 2012-01-01 till och med 2013-12-31 med möjlighet till förlängning i tre år.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård