NHV-tillstånd inom Region Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus har fått förtroendet att bedriva högspecialiserad vård inom ett flertal områden. NHV-tillstånden gäller tillsvidare och tidigare rikssjukvårdstillstånd har omvandlats till NHV-tillstånd. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkra hög kvalitet.

NHV-tillstånd på Karolinska

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi

ME Barnkirurgi inom Tema Barn på Karolinska ansvarar för NHV-tillstånd inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Läs mer om ME Barnkirurgis verksamhet på Karolinska.se

Behandling av barn med cochleaimplantat

ME Öron näsa hals Hörsel Balans inom Tema ARM på Karolinska är ensamutförare för NHV-tillståndet att behandla barn med cochleaimplantat.
Mottagning Hörselimplantat Huddinge på 1177

Läs mer om ME Öron näsa hals Hörsel Balans verksamhet på Karolinska.se

Fostermedicin

ME Graviditet och förlossning inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska och dess verksamhet Centrum för Fostermedicin innehar som enda sjukhus i Sverige de tre NHV-uppdragen inom fostermedicin.

Läs mer om ME Graviditet och förlossning och dess verksamhet inom Centrum för Fostermedicin på Karolinska.se

Levertransplantation

ME Transplantation inom Tema ARM på Karolinska ansvarar för NHV-tillståndet Levertransplantation. 
Mottagning Transplantation Huddinge och Vårdavdelning Transplantation Huddinge på 1177

Läs mer om ME Transplantations verksamhet på Karolinska.se

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

ME Gynekologi och reproduktionsmedicin inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska har tilldelats NHV-uppdraget för Preimplantatorisk genetisk diagnostik. 
Mottagning Reproduktionsmedicin Huddinge på 1177

Läs mer om ME Gynekologi och reproduktionsmedicins verksamhet på Karolinska.se

Trofoblastsjukdomar

ME Bäckencancer inom Tema Cancer på Karolinska har som ensamutförare tilldelats NHV-uppdraget för trofoblastsjukdomar. 
Mottagning Gynekologisk Cancer Solna på 1177

Läs mer om ME Bäckencancers verksamhetpå Karolinska.se

NHV-tillstånd på Södersjukhuset

Plexus brachialisskador (handkirurgi)

Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset har NHV-uppdrag för behandling av skador inom plexus brachialis (armens nervfläta).
Handkirurgisk mottagning på 1177

Läs mer om Handkirurgiska klinikens verksamhet.

Endometrios

Kvinnokliniken på Södersjukhuset och dess sektion Gynekologi har NHV-tillstånd att behandla svår endometrios.
Gynekologisk mottagning på 1177

Läs mer om Kvinnokliniken och Endometriosteamets verksamhet på sodersjukhuset.se

NHV-tillstånd på S:t Eriks Ögonsjukhus

Glaukom och katarakt hos barn

S:t Eriks Ögonsjukhus har NHV-tillstånd för vård av glaukom och katarakt hos barn.

Läs mer om mottagningar på St Eriks Ögonsjukhus på sankterik.se

Ögononkologi

S:t Eriks Ögonsjukhus är ensamutförare inom NHV-tillståndet för ögononkologisk och ögonpatologisk verksamhet.
Ögononkologiska mottagningen på 1177

Läs mer om Ögononkologiska verksamheten på sankterik.se

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?