Offentlig konst i vårdmiljö

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm var tidigt ute med satsningen på konst i vårdmiljö, i tunnelbanan och så småningom även med konst i den övriga kollektivtrafiken. Den offentliga konsten är del av vårt gemensamma kulturarv.

Läs mer om konsten på sjukhus i länet på kulturförvaltningens webbplats:

Konsten speglar vår samtid

Arbetet med konsten har också förändrats över tid. Det pågår stora satsningar på vården i Stockholmsregionen, och det medför stora förflyttningar även av konsten. Det beror på att många av sjukhusen byggdes eller renoverades under 1970-talet och är i stora behov av upprustning.

Det är den så kallade procentregeln som bidrar ekonomiskt till konsten. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. När storlandstinget bildades 1971 blev det formellt beslutat att även Stockholms läns landsting skulle tillämpa procentregeln, men med upp till 2 procent av produktionskostnaden.

Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö ute och inne, i personalutrymmen och vårdrum, i trappor och väntrum. Arbetet innefattar både byggnadsintegrerad konst som skapas specifikt för olika sjukhus och färdiga verk som är flyttbara, till exempel målningar och skulpturer.

Vårt uppdrag innebär även att ta hand om den befintliga konsten runt om i Region Stockholms vårdverksamheter. Det kan handla om att restaurera verk, skapa nya kollektioner med befintliga verk samt ta hand om och aktivera äldre konst.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?