Region Stockholm på Järvaveckan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Järvaveckan är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att bygga broar mellan invånare, myndigheter, politiker, företag och civilsamhälle. Årets tema är ”Morgondagens Sverige” och Region Stockholm medverkar med aktiviteter som har fokus på vård, hälsa och jobb.

Foto: Järvaveckan

Region Stockholm medverkar med ett utställningstält och en ambulans där besökarna erbjuds information, demonstrationer och tester. Regionalt Cancercentrum, RCC, har ett separat utställningstält på tältplats D06 där det ges information om cancerprevention och där kvinnor födda 1994-1999 erbjuds gratis vaccination mot humant papillomvirus – viruset som kan orsaka livmodercancer.

Se filmat inslag från Region Stockholm på plats

Tid och plats

Järvaveckan äger rum onsdag 31 maj – söndag 3 juni kl. 14.00-20.00 på Spånga IP. Region Stockholms utställningstält finns på tältplats E03 och ambulansen på H10.

Läs mer om Järvaveckan och hur du hittar dit

Region Stockholms program under Järvaveckan

Varje dag finns flerspråkiga hälsoinformatörer från Transkulturellt Centrum på plats för att prata om hälsa, levnadsvanor och hur sjukvården i Region Stockholm fungerar.

Onsdag 31 maj

14.00-20.00: Vilka jobb finns inom hälso- och sjukvården och hur kan vårdutbildade utanför EU/EES att få svensk legitimation? Strategisk HR, regionledningskontoret, SLSO HR och avdelningen utbildning, hälso- och sjukvårdsförvaltningen berättar.
Om arbetsgivaren Region Stockholm

14.00-20.00: AISAB, ambulanssjukvården i Stockholm demonstrerar ambulansen och informerar om vad som krävs för att arbeta inom ambulansyrket samt visar hur det går till att stoppa en blödning och göra hjärt-lungräddning.

14.00-17.00: Folktandvården Järva informerar om hur bra mat och goda matvanor kan skydda tänderna.

17.00-20.00: Tensta vårdcentral berättar om hur fysisk aktivitet kan bidra till god hälsa men också kan användas vid behandling samt erbjuder blodtryckstest.

Torsdag 1 juni

14.00-20.00: Vilka jobb finns inom hälso- och sjukvården och hur kan vårdutbildade utanför EU/EES att få svensk legitimation? Strategisk HR, regionledningskontoret, SLSO HR och avdelningen utbildning, hälso- och sjukvårdsförvaltningen berättar.

14.00-20.00: AISAB, ambulanssjukvården i Stockholm demonstrerar ambulansen och informerar om vad som krävs för att arbeta inom ambulansyrket samt visar hur det går till att stoppa en blödning och göra hjärt-lungräddning.

14.00-17.00: Rinkeby vårdcentral och Närakut Järva berättar om hur en vårdcentral och en närakut skiljer sig åt. De informerar också om bra metoder för att hålla sig frisk och om riskerna med lustgas och boffning/sniffning samt erbjuder blodtryckstest.

17.00-20.00: Närakut Järva visar hur ”triagering” går till, det vill säga vilka tester som görs på närakuten för att veta vilken vård en patient behöver. De demonstrerar också olika typer av gipsning.

Fredag 2 juni

14.00-20.00: AISAB, ambulanssjukvården i Stockholm demonstrerar ambulansen och informerar om vad som krävs för att arbeta inom ambulansyrket samt visar hur det går till att stoppa en blödning och göra hjärt-lungräddning.

14.00-17.00: Järva vårdcentral erbjuder testning av blodtryck, blodsocker och hemoglobin.

17.00-20.00: Järva ungdomsmottagning, UMO, och Stockholms mansmottagning Järva informerar om sexuell hälsa och visar hur provtagning går till.

Lördag 3 juni

14.00-20.00: AISAB, ambulanssjukvården i Stockholm demonstrerar ambulansen och informerar om vad som krävs för att arbeta inom ambulansyrket samt visar hur det går till att stoppa en blödning och göra hjärt-lungräddning.

14.00-20.00: Närakut Järva visar hur ”triagering” går till, det vill säga vilka tester som görs för att veta vilken vård en patient behöver. Du får också se olika typer av gipsning och prova på att gipsa.

14.00-20.00: Medarbetare från Tobiasregistret berättar om hur det går att rädda liv genom att bli givare av blodstamceller.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?