Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm planerar långsiktigt för invånarnas framtida behov. Därför genomförs utredningen Hälso- och sjukvården 2040. Framtidsanalyser kring centrala perspektiv på vården presenteras i delrapporter. En slutrapport som beräknas vara klar 2022 ska ligga till grund för strategiska diskussioner och beslut om konkreta reformer.

Utredningsarbetet utgår från följande huvudfrågor. Hur kommer framtiden att se ut? Vilka utmaningar och möjligheter finns det och vad betyder de för hälso- och sjukvården? Vilka är konsekvenserna? Vilka vägval kan bli aktuella?

Delrapporter med framtidsanalyser

Resultat från utredningsarbetet har sammanställts i delrapporter med nuläges- och framtidsanalyser om några av de mest centrala perspektiven på hälso- och sjukvården. Varje delrapport kompletteras med en sammanfattande PPT-presentation, diskussionsmaterial och en filmad intervju med rapportförfattarna.

Faktablad

Arbetsprocess och tidsplan

Utredningen startade 2018 och pågår till 2022. Under den första perioden har arbetet fokuserat på att identifiera frågor, samla in fakta, analysera konsekvenser, diskutera utmaningar och publicera utredningsresultat i delrapporter. Ett arbete som har skett i samarbete med olika interna och externa referensgrupper. Under 2021–2022 sammanställs analyser, prognoser och möjliga framtidsscenarier som sedan presenteras i en slutrapport.

HSF-Arbetsprocess_webb_03.png

Organisation

Utredningen leds av en parlamentarisk grupp bestående av två ledamöter från varje parti i regionfullmäktige och en styrgrupp. Arbetet samordnas och drivs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i samverkan med interna och externa nätverk, referensgrupper och aktörer.
Se vilka som ingår i den parlamentariska gruppen.

Hör ett par ledamöter berätta om vikten av utredningen:

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?