Samverkan - en central del i arbetet med folkhälsa

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I samarbete med andra aktörer arbetar Region Stockholm för att nå en mer jämlik och förbättrad folkhälsa. Det är en central del i arbetet inom den regionala utvecklingsplanen för hållbar utveckling i Stockholms län.

En god folkhälsa är en förutsättning att nå Stockholmsregionens vision om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Det kräver insatser från hela samhället – offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Region Stockholm arbetar på olika sätt tillsammans med andra aktörer för att främja en positiv hälsoutveckling i befolkningen. 

Arena Folkhälsa 

Arena Folkhälsa är ett samarbete som inleds tillsammans med länets kommuner under 2022. Syftet är att förbättra förutsättningarna för samordning och samverkan mellan länets olika aktörer. Tillsammans kan vi hjälpas åt i arbetet med att uppnå en mer jämlik och förbättrad folkhälsa Det är en förutsättning för att kunna genomföra den regionala prioriteringen i länets utvecklingsplan om att nå en jämlik och förbättrad hälsa hos invånarna.  

Region Stockholms arbete med regional utveckling

Samverkan inom folkhälsa mellan Region Stockholm och kommunerna

Folkhälsoguiden - ett stöd för alla som arbetar med folkhälsa 

Uppdrag Psykisk Hälsa - ett regionalt arbete för psykisk hälsa i länet

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?