Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hälsofrämjande arbete stärker hälsan hos invånarna och minskar behovet av hälso- och sjukvård. Med ett hälsofrämjande förhållningssätt kan individens egen förmåga att påverka sin hälsa i positiv riktning stärkas och livskvaliteten höjas.

Ohälsosamma levnadsvanor leder till ökad risk för högt blodtryck, övervikt, högt blodsocker och högt kolesterol. Enligt data från Världshälsoorganisationen (WHO) kan vi genom hälsosamma levnadsvanor minska förekomsten av några av våra vanligaste sjukdomar, hela 80 procent av hjärtsjukdom, stroke och diabetes kan förebyggas.  

Hälsofrämjande arbete  

Hälsofrämjande arbete innebär att mötet och samtalet mellan patient och vårdgivare ska utgå från individens förmåga, möjligheter och livssituation. Genom att erbjuda patienter förebyggande insatser vid risk för ohälsa kan individens hälsa förbättras och sjukdom förhindras. Hälsofrämjande insatser kan även förkorta en sjukdomsperiod eller lindra sjukdomens grad. Det innebär att mer omfattande hälso- och sjukvård i ett senare skede kan minska.  

Stöd för invånare att förbättra sin hälsa 

Invånare kan få stöd hos sin vårdcentral till att förändra ohälsosamma levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Stöd till hälsosamma levnadsvanor på 1177.se  

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?