Patientnämndens fördjupade analyser

Här finns Patientnämndens fördjupade analyser av inkomna ärenden. Rapporterna analyserar statistik, ärendeutveckling och innehåll i ärenden kopplade till en specifik frågeställning, vårdtyp eller problemområde.

Syftet med Patientnämndens rapporter är dels, att uppmärksamma vården och beställarorganisationen på riskområden och hinder för en personcentrerad vård, dels föreslå åtgärder för att komma till rätta med dessa.

Rapporterna skickas till berörda verksamheter och intressenter men även för kännedom till politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

I vår årsrapport "Patientnämnden summerar kort 2020" hänvisas till att alla rapporter finns nedan att läsa. Av olika skäl saknas en som nämns i rapporten, men vi hoppas att detta snart ska kunna åtgärdas och att den också ska finnas här.

Analyser

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?