Universitetssjukvård för bättre hälsa

Samarbetet kring forskning och läkarutbildning i länet ska stärkas i enlighet med nya statliga och regionala ALF-avtal. Som ett led i detta utvecklas nu universitetssjukvårdsenheter som ska bidra till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård och till att nå snabbare medicinska genombrott.

Det nya ALF-avtalet, avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården, gäller mellan staten och berörda landsting och trädde i kraft 1 januari 2015. Som komplement slöts 2016 ett regionalt ALF-avtal mellan Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting) och Karolinska Institutet. Nytt i avtalen är att så kallad universitetssjukvård ska införas.

Hela vården ska användas

Universitetssjukvård innebär att Karolinska Universitetssjukhusets forsknings- och utbildningsverksamhet skall integreras med vissa delar av Region Stockholms övriga hälso- och sjukvård. Syftet är att använda hela vårdens verksamheter för att genom ökad samverkan skapa en effektivare forskning, utveckling och utbildning.

Huvuduppdraget för de vårdgivare som utses till universitetssjukvårdsenheter blir bland annat att bedriva forskning och utbildning av hög nationell och internationell kvalitet samt att föra över egna och andras forskningsresultat till praktisk vård. Något som ska leda till snabbare medicinska genombrott som kan omvandlas till tidigare diagnoser och effektivare behandlingar.

Universitetssjukvårdsenheter inrättas

En universitetssjukvårdsenhet ska uppfylla de krav på akademisk infrastruktur, kompetens och kvalitet som föreskrivs i det nationella ALF-avtalet. Kriterierna för hur enheterna ska fördelas inom Region Stockholm håller på att arbetas fram. Initialt kommer Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus samt samtliga akademiska vårdcentraler och övriga upplåtna enheter inom Stockholms läns sjukvårdsområden, SLSO, att utgöra universitetssjukvårdsenheter.

Karolinska Universitetssjukhuset kommer att ha en central roll för klinisk forskning och utbildning inom universitetssjukvården.

Organisation för samarbetet

En organisation har inrättats för att leda samarbetet i alla delar, med en tydlig gemensam färdriktning framåt för att förverkliga visionen i ALF-avtalet. Arbetet organiseras på tre nivåer; ledningsnivå, sjukhusnivå eller motsvarande och verksamhetsnivå. 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?