Närmare samarbete med läkemedelsföretag

Vårdbehovet bland länets växande och åldrande befolkning ökar, vilket ställer krav på framtidens hälso- och sjukvård. Region Stockholm har tecknat avsiktsförklaringar med några av de största läkemedelsföretagen för att få fram nya förebyggande åtgärder och behandlingar.

Var tjugonde svensk har diabetes, en kronisk folksjukdom som ökar och ett exempel på de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Det finns många behov bland svårt sjuka och kroniskt sjuka patienter som ännu inte är tillgodosedda. Ett sätt att hitta lösningar är att skapa ett tydligare samarbete mellan vård, akademi och näringsliv.

De avsiktsförklaringar som Region Stockholm har tecknat med några av världens största läkemedelsföretag öppnar upp för ett mycket tydligare samarbete än tidigare. En avsiktsförklaring är inte ett skarpt avtal utan en ganska bred och allmänt hållen viljeinriktning om ett närmare samarbete för en bättre vård.

Avsiktsförklaringar har tecknats med Novo Nordisk, Shire Group of Companies, AstraZeneca, Novartis och MSD.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?