Struktur för akut vård

I Region Stockholm är vården utbyggd ut med flera mottagningar som är specialiserade på akutvård. Närakuter hjälper barn och vuxna med många av de akuta sjukdomar och skador som tidigare togs om hand på akutmottagningar.

Fem vårdformer i akuta vården

Region Stockholm har infört en struktur för akut vård med fem vårdformer: 1177 Vårdguiden, vårdcentraler, närakuter, akutmottagningar och intensivakut. 

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden på webb och telefon ger medicinska råd och vägledning dygnet runt. Den som ringer får tala med en erfaren sjuksköterska.

Du hittar 1177 Vårdguiden på adressen: 1177.se/Stockholm

Vårdcentraler

Idag finns fler än 200 vårdcentraler (husläkarmottagningar) i länet. De är det första alternativet för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterska. 

Alla vårdcentraler hittar du på 1177 Vårdguiden - Hitta vård

Jourläkarbilen är till för patienter som har akut behov av vård men har svårt att ta sig till en mottagning. Det är sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden som bedömer om en jourläkare kan komma. Jourläkarbilarna rullar kvällar, nätter och helger.

Läs mer om jourläkare på 1177.se

BUMM kallas de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i länet. Här finns barnläkare och barnsjuksköterskor. Det är möjligt att boka besökstid för akut sjukdom hos barn som är 0–1 år. 

I Region Stockholm finns öppenvårdsmottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, med akuttider för barn. 

Läs mer om Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar på 1177.se

Närakuter

Närakuterna behandlar mer resurskrävande akuta skador och sjukdomar som inte är livshotande, det vill säga många av de sjukdomstillstånd och skador som patienter tidigare behövt vänta på akutmottagningen för att få hjälp med. De kan till exempel ta hand om buksmärtor, misstänkt propp i ben, akuta allergiska besvär, större sårskador, misstänkta arm- och benbrott eller hjärnskakning. Närakuterna har tillgång till både röntgen och laboratorium.

Alla närakuter har ett enhetligt uppdrag med samma öppettider, uppdrag och resurser att omhänderta patienter med akuta sjukdomstillstånd.

Närakuterna ligger på olika platser runt om i länet.

Läs mer om näraktuerna på 1177.se

Akutmottagningarna

Akutsjukhusen tar emot barn och vuxna som har mycket allvarliga eller livshotande sjukdomar och skador. På akutsjukhusens akutmottagningar tas alltid de svårast sjuka omhand först. Därför kan den som är mindre allvarligt sjuk få vänta. Patienter kan också bli hänvisade till en annan mottagning. Akutsjukhusens akutmottagningar har öppet dygnet runt alla dagar.

Läs mer om akutmottagningarna på 1177.se

Vid akuta sjukdomstillstånd som gäller psykiatri, beroendevård, ögon, gynekologi och tandvård gäller andra mottagningar.

Ring 112 vid fara för liv. 

Intensivakut

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset ger högspecialiserad, akut vård för de svårast sjuka och skadade. Verksamheten startade den 1 maj 2018. Den tidigare akutmottagningen för vuxna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna har stängt och den nya intensivakuten har öppnat i samma lokaler. Intensivakuten tar i första hand emot patienter som kommer dit med helikopter, ambulans eller via accepterad remiss.

Hitta mer information om intensivakuten på 1177.se

Ambulanssjukvård och sjuktransporter

Prehospital vård är ett samlingsnamn för den vård som patienten först möter vid sjukdom eller när olyckan varit framme. Tidigare handlade det mest om att så fort som möjligt köra in patienten till akutsjukhus. Idag kan allt mer sjukvård bedrivas redan i ambulansen. Den prehospitala vården utgör en avancerad kedja där flera möjligheter finns från att någon ringer 112 till att patienten hamnar hos en vårdgivare.

Den prehospitala organisationen

 • Prioriterings- och dirigeringstjänst. Operatör och sjuksköterska bedömer vårdbehov och transportnivå. Stöd från läkare finns att tillgå.
 • Intensivvårdsambulanser 
 • Ambulanser 
 • Ambulanshelikoptrar 
 • Akutläkarbilar 
 • Bariatrisk ambulans. För patienter med svår övervikt. 
 • Psykiatriambulans. Vid suicidlarm och andra akuta psykiatriska ärenden. 
 • Sjuktransportbilar. Inget vårdbehov.
 • Transportambulanser. Transporter mellan vårdgivare. 
 • Ledningsenheter. Leder vid större sjukdomsinsatser. 
 • Jourläkarbilar. Gör bedömningar i hemmet, kvällar, nätter och helger. 

Struktur för akut vård är en del i införandet av framtidsplanen

Stockholm växer i snabb takt, vilket ställer krav på mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

Genom att använda regionens hela sjukvårdssystem klokt och hjälpa regionens invånare till rätt vårdform kan Region Stockholm och alla vårdgivare tillsammans ge patienterna den akuta vård som behövs. Ett nära samarbete mellan alla vårdgivare och alla vårdformer, inklusive ambulanser, jourläkarbilar och helikoptrar, ger ett robust system för akut vård i länet. 

Här hittar du mer information om framtidsplanen

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?