Fysisk regionplanering

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tillsammans mer kommuner och andra aktörer planerar Region Stockholm för framtidens infrastruktur och samhällsutveckling som sträcker sig bortom kommungränserna.

Vad är fysisk regionplanering?

Fysisk (rumslig) regionplanering handlar bland annat om frågor som rör infrastruktur, klimat och bostadsförsörjning, till exempel om var nya vägar ska ligga, hur kollektivtrafiken ska utvcklas för att vara mer tillgänglig och var nya bostäder kan byggas. Syftet är att regionplanen ska underlätta både för kommunernas planering och för den egna planeringen i Region Stockholm, men är inte bindande.

Stockholm har lång erfarenhet av regionplanering och den första regionplanen för Stockholms län publicerades redan 1958. 

Fokus för den fysiska planeringen

Sex fokusområden pekas ut i den nuvarande regionala utvcklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050):

  • Stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena
  • Sammanlänkade regionala stadskärnor
  • Resurseffektiva transporter för människor och gods
  • Sammanhängande grönstruktur och robust vattenmiljö
  • Starka kopplingar mellan stad och land
  • Tillgängliga ytor och miljöer för företagande och innovation

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?