Fordonsdalen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Fordonsdalen ska stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem.

Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och den enskilt största exportsektorn i Sverige. Fordonsdalen är ett storregionalt samarbete som ska påskynda den gröna och digitala omställningen i fordonsindustrin för att säkra tillväxt och internationell konkurrenskraft. En tredjedel av alla anställda inom Sveriges fordonsindustri finns i Stockholmsregionen och i Östra Mellansverige. Här finns unika förutsättningar att bygga ett starkt kluster för innovation och utveckling av framtidens fordonsindustri. 

Nära samverkan med akademi och näringsliv

Fordonsdalen bygger på ett nära samarbete mellan fordonsindustrin, KTH och offentliga aktörer och finansieringen sker delvis genom den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Region Stockholm har rollen som projektägare och driver arbetet i nära samverkan med KTH och fordonsindustrin.

Karta över miljöer kopplade till mobilitet, transportsystem och fordonsindustri

Fordonsdalens hemsida och senaste nytt

Fordonsdalens hemsida kan du läsa mer om vad som händer kring Fordonsdalen och projekten som är kopplade till satsningen. Under Nyheter för Fordonsdalen presenteras 

 

Samverkanspartners

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?