Kompetensförsörjning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tillgång till kompetens är avgörande för Stockholmsregionens konkurrenskraft. I dag har arbetsgivare inom många branscher i regionen svårt att hitta rätt arbetskraft. Region Stockholm arbetar strategiskt i samverkan med olika aktörer för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning och matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare.

En välfungerande arbetsmarknad krävs för att företag ska kunna hävda sig, både i den internationella konkurrensen och i den pågående strukturomvandlingen, där flera yrken förändras eller försvinner och andra tillkommer.

Omställningen kräver förbättrad matchning på arbetsmarknaden och ett livslångt lärande för alla. För att Stockholmsregionen ska utvecklas hållbart och långsiktigt är det är viktigt att ta tillvara den kompetens som redan finns i länet, men också att attrahera kompetens utifrån.

Region Stockholm arbetar för att:

  • Förbättra matchningen och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.
  • Möjliggöra omställning och livslångt lärande.
  • Tillvarata och validera kompetensen.
  • Underlätta rekryteringen av internationella talanger och talanger med spetskompetens.
  • Aktualisera och tillgängliggöra kartläggningar och analyser

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?