Besöksnäring och turism

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Besöksnäringen är tillsammans med de kulturella och kreativa näringarna avgörande för att vi ska nå vår vision om att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Varför är besöksnäringen viktig för regionens attraktivitet och konkurrenskraft?

Både besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna har ekonomisk betydelse för Stockholmsregionen och de bidrar till att stärka länets identitet, attraktions- och konkurrenskraft. Dessutom bidrar de till en god livsmiljö både för oss som bor och verkar i regionen och för alla som kommer hit på besök.

Med stärkt turism och besöksnäring följer ett större utbud av kultur, nöjen och shopping, och även bättre infrastruktur och samhällsservice. Turism ger ringar på vattnet och platser dit många reser, ökar tillväxten och sysselsättningen även i andra branscher. 

Det här gör Region Stockholm för att stärka besöksnäringen

Region Stockholm arbetar för att utveckla strategiska samverkansforum i syfte att stärka kunskapsutbyte, samarbete och framtidsspaning. En viktig arena för vårt arbete är Besökskraft Stockholmsregionen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?