Klimatarena Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit gemensamt initiativ till Klimarena Stockholm - ett regionövergripande samarbete mot målet om netto noll-utsläpp 2045. 

Klimatarena Stockholm är en samverkansplattform för länets klimatomställning som leds av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Syftet med klimatarenan är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och lärosäten för att öka takten på klimatomställningen i länet.

Bygg- och anläggningsbranschen först ut att skriva under klimatlöfte

Bygg- och anläggninssektorn står för en stor del av utsläppen av koldioxid och en klimatneutral och cirkulär bygg- och anläggningssektor i hela Stockholmsregionen är viktigt om länet ska nå målen i Parisavtalet. Företag och aktörer i branschen är först ut att skriva på Klimatlöftet, med mål att alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län både byggs och byggs om klimatneutralt och förvaltas resurseffektivt senast 2030.

Det innebär att utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsprojekt i länet minst ska halveras från 2022 till 2030.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?