Mobilitet- och trafikutveckling i Stockholm län

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Ett hållbart transportsystem är en avgörande faktor för länets utveckling. Region Stockholm har tagit fram en första mobilitets- och trafikutvecklingsrapport för att kunna ge en övergripande lägesbild över utvecklingen i Stockholms län. Rapporten avser år 2019 och kommer att genomföras årligen.

Familj på buss

Rapporten tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Den utgår särskilt från den regionala prioriteringen som syftar till att styra mot ett transporteffektivt samhälle.

Utifrån 18 indikatorer presenteras statistik och data som hämtas från flera olika källor.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?