Regionalt cykelbokslut

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det regionala cykelkansliet tar årligen fram ett regionalt cykelbokslut. Det beskriver utvecklingen i länet i förhållande till den regionala cykelplanen.

Cykelbokslutet 2020

Resandet under Coronapandemin minskade överlag men cykelresorna ökade i förhållande till kollektivtrafik och bil. På ett år har cykelandelen i Stockholms län ökat från 7 till 10 procent. Det är den största ökningen som observerats sedan 2014. Det visar Region Stockholms regionala cykelbokslut för 2020

Målet i cykelplanen från 2014 är att andelen cykelresor ska vara 20 procent år 2030, bland annat genom att det regionala cykelnätet ska vara fullt utbyggt till 800 km samma år. Totalt har cirka 170 kilometer byggts sedan 2014, vilket motsvarar omkring 20 procent av det totala nätet. 

Sammanfattningsvis visar bokslutet för 2020:

  • Under 2020 har det genomförts åtgärder på 22 kilometer av det regionala cykelnätet vilket är något lägre än föregående år (27 kilometer).
  • Flest antal kilometer åtgärdade sträckor har Stockholms stad genomfört med cirka 14,5 kilometer samt Södertälje med 4,2 kilometer.
  • De åtgärdade sträckorna uppfyller nästan uteslutande regional standard och cirka 20 kilometer uppfyller god standard.
  • Väghållarna har beslutat om åtgärder motsvarande 87 kilometer.
  • Sopsaltning används fortsatt i stor utsträckning. Totalt sopsaltades cirka 400 kilometer av det regionala cykelnätet 2020.
  • Utöver detta genomförs bland annat kampanjer för ökad cykling, insatser för fler och säkrare cykelparkeringar samt utveckling av lånecykelsystem.
  • Cykelbokslutet i sin helhet finns att ladda ner som pdf på den här sidan.  

Årets cykelprestation 2020 till Södertälje

Årets cykelprestation är en utmärkelse som Region Stockholm delar ut till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året. Utnämningen görs utifrån en samlad bedömning av flera faktorer, bland annat utbyggnad och planering av regionala cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll samt cykelfrämjande aktiviteter.

Södertälje prisas för ett ambitiöst och målmedvetet arbete för ökad cykling. Under 2020 utmärkte sig kommunen genom att bygga ut 4,2 kilometer av det regionala cykelnätet. Kommunen har även genomfört vintercyklistkampanjer, anordnat cykelkurser för vuxna nybörjare och tecknat ramavtal för cykelboxar för att kunna erbjuda säker cykelparkering till sina invånare. I december 2019 antogs en ny cykelplan med ambitiösa och välgrundade mål om ökad cykling, som bidrar till genomförandet av den regionala cykelplanen.

Årets cykelprestation delades ut första gången 2015 då priset gick till Nacka kommun. Därefter har Sollentuna kommun (2016 och 2019), Täby kommun (2017) och Stockholms stad (2018) mottagit utmärkelsen.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?