Regionalt cykelbokslut

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det regionala cykelkansliet tar årligen fram ett regionalt cykelbokslut. Det beskriver utvecklingen i länet i förhållande till den regionala cykelplanen.

Cykelbokslutet 2022

Omkring 190 av totalt 800 kilometer regionala cykelstråk är nu färdigställda. Det motsvarar en fjärdedel av hela det regionala cykelnätet. Det visar Region Stockholms regionala cykelbokslut 2022.

Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor ska vara 20 procent år 2030. För att nå dit ska det regionala cykelnätet ska vara fullt utbyggt. Under det gångna året har 14 kilometer av det regionala cykelnätet byggts ut, och ytterligare 87 kilometer har beslutats byggas ut kommande år.

Sammanfattningsvis visar bokslutet 2022:

  • 24 procent av det regionala cykelnätet är nu utbyggt enligt utformningsstandard för de regionala cykelstråken. Ytterligare 58 procent har någon annan form av cykelinfrastruktur.
  • Under 2020 har det genomförts åtgärder på 14 kilometer av det regionala cykelnätet vilket är något lägre än föregående år (22 kilometer).
  • Flest antal kilometer åtgärdade sträckor har Solna stad genomfört med cirka 4,3 kilometer.
  • Väghållarna har beslutat om åtgärder motsvarande 87 kilometer.
  • Sopsaltning används fortsatt i stor utsträckning. Totalt sopsaltades cirka 415 kilometer av det regionala cykelnätet 2020.
  • Kommunikationsinsatser i form av invigningar har genomförts på flera nybyggda regionala cykelstråk.

Cykelbokslutet i sin helhet finns att ladda ner som pdf på den här sidan.  

Årets cykelprestation 2022 till Solna

Utmärkelsen Årets cykelprestation 2022 går till Solna stad. Solna har under det gångna året gjort stora insatser för att förbättra förutsättningarna för regional cykling bland annat genom att bygga ut 4,3 kilometer av det regionala cykelvägnätet. Bäst i länet! Solna har även en tydlig kurs framåt med beslut om att bygga ut ytterligare 13 kilometer regionala cykelstråk. Solna deltar med stort engagemang i samverkansarbetet för cykelutvecklingen i länet, bland annat genom den regionala cykelförhandlingen som syftar till att tillsammans med grannkommuner och Trafikverket snabba på utbyggnaden av regionala cykelstråk.

Årets cykelprestation är en utmärkelse som Region Stockholm delar ut till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året. Utnämningen görs utifrån en samlad bedömning av flera faktorer, exempelvis utbyggnad och planering av regionala cykelstråk, drift och underhåll samt andra cykelfrämjande aktiviteter.

Årets cykelprestation delades ut första gången 2016 då priset gick till Nacka kommun. Därefter har Sollentuna kommun (2017 och 2020), Täby kommun (2018), Stockholms stad (2019) och Södertälje kommun (2021) mottagit utmärkelsen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?